Stemmene de egentlig ikke vil høre

Venstres førstekandidat i Mandal kommenterer forsøket med stemmerett for 16- og 17-åringer. Innlegg publisert i Lindesnes Avis 22. august


I ukene som kommer vil politikere fra alle partier troppe opp på skoler og møtesteder for ungdom, for å fiske etter stemmer. Stemmefiskingen vil nok være spesielt iherdig i de 20 kommunene hvor det er forsøksvalg med 16-års stemmerett.

Studenter, høgskole, universitet, studier

Her er det plutselig blitt to ekstra årskull med unge velgere, og da er det viktig å gjøre seg mest mulig lekker for å sikre støtte til sitt parti.

Denne stemmefiskingen står i sterk kontrast til de aller fleste partienes prinsipielle syn på om ungdommen bør få delta i demokratiet vårt. Da debatten raste i Mandal i 2009, hadde formann i FrPs ungdomsparti, Robin Bårdsen, et kraftfullt innlegg i lokalavisa hvor han og hans parti sa tydelig Nei til forsøk med 16-års stemmerett. FrpU’s argumenter var at hvis 16-åringer skulle få stemme, så måtte de også kunne få kjøre bil og kjøpe alkohol. I Kristiansand har Venstres Dag Vige forgjeves fremmet en rekke interpellasjoner om at landsdelens største kommune også burde gjennomføre forsøk med 16-års stemmerett. Han er hver gang blitt nedstemt av bystyrets tilårskomne majoritet.

Den 27. mai i fjor avviste et overveldende stort flertall i Stortinget et grunnlovsforslag fra Venstre om å innføre stemmerett for 16-åringer. Kun 12 representanter fra Venstre og SV stemte for.

Venstre har alltid vært det partiet som i Stortinget har vært for en utvidelse av stemmeretten. Partiet kjempet i flere perioder for at kvinner skulle få stemmerett, og seiret til slutt. De som nå argumenterer mot 16-års stemmerett, bruker ofte mange av de samme argumentene som Venstre ble møtt med den gang. "Dette er grupper som ikke har forutsetninger for å ta gode avgjørelser. Dette vil være uansvarlig".

Venstre mener at dette er argumenter som ikke holder for dagens 16- og 17-åringer. Gjennom utdannelse og tilgang på medier, har de en innsikt i samfunnsspørsmål som ikke kan sammenlignes med hva tilfellet var for noen år tilbake.

Venstres liberale ideologi tilsier at de som kan dømmes etter norsk lov, bør få være med på å påvirke lovene. Og at de borgerne som samfunnet pålegger å betale skatt, bør få være med på å påvirke hvordan skattepengene skal anvendes.

FrPU-formann Robin Bårdsen og alle andre politikere som skal møte ungdommen i ukene som kommer, utfordres til å være tydelige og ærlige om standpunktet til deres partier i denne saken.

Stein Inge Dahn

En stemme til Venstre, er en stemme til fortsatt kamp for at ungdommen skal få delta i demokratiet vårt. Det vil også en kumulering eller en slenger til Venstres mange ungdomskandidater være.

Stein Inge Dahn
1.kandidat Mandal Venstre