Lite frafall i fagopplæring

På Kompetansenteret Bil-Bygg-Eltro i Mjøndalen er det minimalt med frafall i videregående opplæring mens ungdommene er lærlinger. Dette var noe som interesserte venstreleder Trine Skei Grande.


Under sin rundtur i Buskerud 24. august, stoppet Trine Skei Grande i Nedre Eiker. Der besøkte hun Kompetansenteret Bil-Bygg-Eltro.

Trine Skie Grande, Thor Strand Daglig Leder Bilbransjen Opplæringskontor og Helge Stiksrud

Trine Skie Grande, Thor Strand Daglig Leder Bilbransjen Opplæringskontor og Helge Stiksrud
Foto: Erik Hørluck Berg

Det var et meget interessant besøk som gav ny viten til Venstres politikere om hvor viktig opplæring i bedrift er for å gi kvalifisert arbeidskraft.

 Fv. Rebeka Borsch (leder i Buskerud Venstre), Jostein Kretz (førstekandidat i Nedre Eiker), Trine Skei Grande, Anna Evensen (leder unge Venstre i Buskerud), og Mariann Væring (4. plass Venstres liste Nedre Eiker)

Fv. Rebeka Borsch (leder i Buskerud Venstre), Jostein Kretz (førstekandidat i Nedre Eiker), Trine Skei Grande, Anna Evensen (leder unge Venstre i Buskerud), og Mariann Væring (4. plass Venstres liste Nedre Eiker)
Foto: Erik Hørluck Berg