Susanne Rimestad

Kandidat nr: 6


Gulset, spesialpedagog

Susanne Rimestad

Susanne Rimestad

Jeg er 57 år gammel og har i 25 år bodd på
Gulset. Som spesialpedagog har jeg jobbet i
15 år med funksjonshemmede barn i Skien.
Jeg er snart bestemor til fi re, helårssyklist ,
glad i lufteturene med bikkja i vestmarka og
driver med litt ridning. I fritiden sysler jeg
med bøker, konserter, teater og noe frivillig
engasjement.

Saker jeg har publisert:

Matvareutvalg — matsløsing, en sammenheng?
Snø-kanoner til Skien Fritidspark?
Grensen mellom ytringsfrihet og blasfemi
Skolestruktur