Interpellasjon – Tiltaksplaner i barneverntjenesten i Rælingen

Tiltaksplaner er et lovpålagt verktøy som barnevernet skal tydeliggjøre hva som er barnets behov og hvordan disse skal imøtekommes med tiltak fra barneverntjenesten. Tiltaksplaner skal også brukes for å måle kvaliteten og effekten på tiltakene som blir iverksatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Chriss Madsen

Foto: Audun Heskestad

Status i Rælingen (KOSTRA 23.06.10):
•Rælingen kommune har flere barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk enn lands- og fylkesgjennomsnitt
•Lov fastsetter at alle barn med tiltak skal ha utarbeidet en tiltaks-/omsorgsplan. I Rælingen har kun drøyt halvparten av barn med tiltak fått utarbeidet en tiltak-/omsorgsplan.

Spørsmål:
1. Hva vil ordfører gjøre for å sikre at alle barn med tiltak skal ha utarbeidet en tiltaks-/omsorgsplan?

2. Hvor stor andel av tiltaksplanene i barnevernet er utarbeidet i samarbeid med foreldrene?

3. Hvor stor andel av tiltaksplaner evalueres regelmessig?

Interpellasjon representant Chriss Madsen (V) til kommunestyremøte 31. august 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**