Presentasjon: Jo Bratrud

Jo er Venstres 3. kandidat i Eidsvoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jo Bratrud

Jo Bratrud

Kort om Jo
Utdannet geograf, men har for det meste jobbet innen flybransjen. Dette fordi skiftarbeid og alt som rører seg på en flyplass passer mitt til tider rastløse lynne.

Hvorfor har du valgt Venstre?
Jeg stemte venstre første gang jeg hadde stemmerett, dengang utfra miljøhensyn. Nå tror jeg venstre kan være det partiet som definerer sentrum i norsk politikk.

Hvorfor burde velgerne stemme venstre?

Venstre bryr seg om samfunnet, og mennesket i samfunnet

Hva mener du er din viktigste rolle som politiker?

Få andre til å engasjere seg, og legge tilrette for dette. Jeg ser det ikke som noen politikers oppgave å styre andres liv.

Hvilke saker/ temaer er du opptatt av?
Lokalt er kollektivtilbudet, kominasjonen av jernbane og buss. Da dette vil være en av bærebjelkene for den videre utvikling av regionen vi bor i. Skal folk og arbeidsplasser komme hit, må disse tingene på plass.
På det nasjonale plan, er jeg interessert i forsvaret, og de utfordringer forsvaret står ovenfor.

Hvem er dine politiske forbilder?

Abid Raja, jeg oppfatter han som lyttende, tydelig, og hard når det er påkrevd, slik gir han de liberale et tydelig ansikt, og at det å være liberal ikke er det samme som å være unnvikende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**