Presentasjon: Fredrik Enerud Risbø

Fredrik er Venstres 8. Kandidat i Eidsvoll

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hva gjør du og hva liker du?

Jobber ved muséet Eidsvoll 1814. Student. Glad i klavermusikk, golf og retorikk.

Generelt engasjert.

Hvorfor har du valgt Venstre?

Min fornuft og logiske sans konkluderte med partiet Venstre. Liberalt og genialt.

Hvorfor burde velgerne stemme venstre?

Man finner fornuften melloms sosialistenes statlig overstyring, og storstilt privatisering.

Valgfrihet og fellesskap lar seg forene. Vårt parti er den beste veien fremover.

Hva mener du er din viktigste rolle som politiker?

Engasjement

Hvilke saker/ temaer er du opptatt av?

Forskning

Ytringsfrihet

Miljøvern

Skole

Byråkrati

Hvem er dine politiske forbilder og hva kan du lære av dem?

Barack Hussein Obama Jr., en talekunstner, alle kan lære av de retoriske evnene.

Trine Skei Grande, tvers i gjennom dyktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**