Våre kandidater

Våre kandidater har forskjellig bakgrunn og kompetanse, men felles for alle er engasjementet i lokalpolitikken og en vilje til å gjennomføre Venstres politikk – til beste for alle som bor i Gjerdrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1. Lars Peder Nordbakken (1957)

Siviløkonom, strategirådgiver og forfatter. Gruppeleder for Venstre i kommunestyret, medlem av formannskapet, leder av Akershus Venstre og medlem av Venstres sentralstyre. Initiativtaker og leder av Romeriksåsen Sykkelklubb. Spesielt opptatt av økonomisk politikk, næringsutvikling, stedsutvikling, inkludering, skole, lokaldemokrati, idretts- og friluftsliv.

2. Are Egner-Kaupang (1968)

Sivilbibliotekar og systemkonsulent, nestleder i Gjerdrum Venstre. Særlig opptatt av muligheter og utfordringer i den digitale virkeligheten, i tillegg til samferdsel, personvern, kulturpolitikk og lokale miljøsaker.

3. Geir Havenstrøm (1957)

Sivilingeniør innen miljøfag. Styremedlem i Gjerdrum kulturhs AS og snart 25 år som aktiv utøver og leder innen ulike kor, korps og Gjerdrum amatørteater. Opptatt av å skape liv og aktivitet på Ask rundt «kulturtorget», og av å legge til rette for gode møteplasser der organisert kultur, frivillighet og uorganisert ungdom kan møtes.

4. Jens Thori Kogstad (1970)

Bonde og aktiv deltaker i kulturlivet. Styremedlem i Gjerdrum Venstre og vararepresentant i kommunestyret. Spesielt opptatt av skole og et levende lokaldemokrati.

5. Line Daae Løvstad (1974)

Utdannet barneverns pedagog og jobber som lærer. Aktiv som sykkeltrener og er engasjert som frivillig i Kniplia alpinanlegg.

6. Roy Grimstad (1963)

Økonom og regnskapsfører med egen virksomhet. Representant i kommunestyret og vararepresentant til formannskapet. Spesielt opptatt av barn og ungdoms oppvekst og en god skole.

7. Katrine Høysæter Minken (1968)

Batchelor innen økonomi, markedsføring og ledelse, og jobber som konsulent. Aktiv innen idrett og friluftsliv. Spesielt opptatt av barn og ungdoms oppvekst, gode skoler, idrett og friluftsliv samt miljøspørsmål.

8. Einar Korvald (1956)

Agronom og bonde, Vararepresentant i kommunestyret. Spesielt interessert i bygdeutvikling, lokaldemokrati, friluftsliv og miljøspørsmål.

9. Magnus Glomnes (1973)

Sivilingeniør og jobber med vannkraftturbiner. Opptatt av friluftsliv, oppvekst, energi og tilrettelegging for nye bedrifter i Gjerdrum.

10. Marit Aadnøy (1967)

Batchelor i økonomi med fordypning i internasjonal bedriftsledelse, og driver egen virksomhet. Opptatt av innholdet i skolen og et allsidig idrettstilbud til flest mulig barn og unge.

11. Vidar Skogvoll (1964)

Høgskoleutdannet og arbeider med kriminalomsorg. Opptatt av lokaldemokrati, skole, idrett og inkludering.

12. Thor W. Togstad (1946)

Siviløkonom, master i ledelse og partner. Styremedlem i Gjerdrum Venstre, representant i kommunestyret og nestleder i kontrollutvalget. Spesielt interessert i god virksomhetsledelse, næringspolitikk, kultur, sosialt ansvar og internasjonalt samarbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**