Gårdsnavn: Solheim har svart Tenden

— Bruken av navnet i bygda og tiden som har gått, vil være avgjørende for om gårdsnavnet i dag skal regnes som et nedarvet stedsnavn, heter det i svaret fra Miljøverndepartementet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

På oppfordring fra Nes Venstre har Borghild Tenden bedt miljø- og utviklingsminister Erik Solheim svare om gårdsnavnsaken.

— Venstre oppfatter gårdsnavn på mange yngre bruk som viktig og historisk bevaringsverdig på lik linje med eldre gårdsnavn, sa Tenden i begrunnelsen.

Nå er svaret kommet.

— Statens kartverk anbefaler at flere kilder enn den trykte matrikkelen benyttes når kommunen skal ta stilling til om navnet på et gårdsbruk språklig og geografisk sammen med et nedarvet stedsnavn, bl.a. matrikkelutkastet fra 1950, offentlige kart og dokumenter og muntlig tradisjon. I dette ligger det at et bruksnavn som ved opprettelsen av bruket som egen matrikkelenhet, var å anse som en nydanning, i dag likevel kan betraktes som et nedarvet stedsnavn.

Du kan lese hele svaret her.

Les mer om gårdsnavnsaken her:
* Gårdsnavn er historie
* Gårdsnavn burde være uproblematisk
* Gårdsnavnene oversendt til kulturdepartementet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**