Fra programmet: Ekstra omtanke for dem som trenger det mest

Gjerdrum Venstre vil jobbe aktivt for å inkludere så mange som mulig i aktiv samfunnsdeltakelse, og gi alle mulighet og trygghet til å forme sitt eget liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Statue, skolebarn

Foto: Marianne Wethal

For Venstre kommer hensynet til barn aller først. Ingen sosial oppgave er viktigere enn å sikre at alle barn får en reell mulighet til å se fremtiden trygt i møte.

Venstre vil:

Styrke kompetansen og ressursene i barnevernet: Vi vil sikre at barnevernet har den kompetansen og de ressursene som trengs for å løse sine oppgaver på en forsvarlig måte. Vi vil i den sammenheng aktivt søke å samordne vårt eget barnevern med våre nabokommuner.

Ta ansvar for bosetning av flyktninger: Vi i Gjerdrum har en plikt på oss til å ta i mot flyktninger, herunder mindreårige flyktninger. De mange trygge nettverkene og unike kvalitetene som Gjerdrumssamfunnet har å by på kan gi en flyktning en uvurderlig støtte på veien mot et bedre liv i et nytt land. Gjerdrum har de beste forutsetninger for å gi flyktninger en ny start i livet. Omfanget må ikke være større enn at alle som bosetter seg i Gjerdrum kan tas hånd om på en god måte.

Fange opp barns problemer raskest mulig: Skolen har en spesiell stilling i forhold til å fange opp barns problemer på et tidlig stadium. Samspillet mellom skolen og barnevernet er derfor helt avgjørende og krever at skolen har ressurser nok til å se den enkelte elev.

Styrke det forebyggende familievernet: Barna er de mest sårbare, og aller mest sårbare er barn som lever i en familie som sliter med sammensatte problemer. Derfor er det viktig at Gjerdrum også evner å håndtere både de forebyggende familievernoppgavene og ettervernoppgavene på en betryggende måte. Venstre ønsker et aktivt og nært kompetansesamarbeid med våre nabokommuner.

Les hele programmet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**