Skolene bygges etter planen

De politiske partiene som stiller til valg i Ringsaker har de siste ukene hatt stort fokus på skole og skoleutbygging. Slik skal det være. Skole og utdanning er det viktigste i livet for hvert enkelt menneske. Innholdet i skolen og kvaliteten på undervisningen er aller viktigst, men skolebyggene er også viktig for at elever og lærere skal få best mulig arbeidsforhold. Da øker læringsutbyttet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bokstaver, skole, alfabet

Foto: Microsoft

Venstre i Ringsaker ønsker å bidra til at de neste to skolene i den vedtatte prioriteringsplanen blir en realitet så fort som mulig. Uten en klar finansiering blir dette vanskelig og det vil ta for lang tid. Forslaget om å øke eiendomsskatten med 2 promille fra dagens nivå, og øremerke disse pengene til skolebygging, vil korte ned ventetiden for nye Mørkved og Stafsberg skoler. Høyre ønsker å omprioritere slik at Mørkved skole kommer foran nye Moelv skole. Vi registrerer at Høyre ønsker å forandre på prioriteringen. Venstre ønsker at vedtatt plan følges og at Mørkved og Stafsberg finansieres med et ekstra solidarisk tiltak. Det er fullt mulig å bygge to skoler parallelt, men da må finansieringen være på plass. De partiene som sier at de vil forsøke å finne en finansiell løsning i løpet av neste fireårsperiode, uten å konkretisere dette nærmere, tror vi vil få problemer med dette. Derfor vil Venstre forsvare utbyggingsplanen med at Moelv, Mørkved og Stafsberg bygges i vedtatt rekkefølge etter Brøttum som er fullfinansiert. Vi må sammen korte ned ventetiden til et minimum.
Morten Andersen
Ringsaker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**