Elverum Venstres alternative klimaplan

Vi vil bevilge minimum 5 millioner kroner årlig i Elverum til å kutte i utslippene i Elverum med 10 % i kommende fireårsperiode, og gjøre den største klimasatsinga i Elverums historie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Først vil Venstre:

1. Ha sykkelbaner som forgrener seg fra sentrum til boligfeltene

2. Ha kveldsbusser som går rundt kl. 22 hele uka, og nattbuss fra byen lørdager.

3. Utfase private oljefyrer med et forbedra og styrka klimafond

Deretter skal Venstre:

•Gi lærere kurs i klima og ta inn klimaplan og klimaarbeid i skolen.

•Ha pendlerbusser mellom Åmot og Hamar (ca 2500 reisende)

•Sette opp bysykler

•Installere flere ladepunkter for elbiler

•Bygge passivhus

Her er argumentasjonen bak tiltakene:

Bakgrunn

Klimaendringene skjer nå. Flere folk er på flukt fra klimaendringer enn fra krig. Vi ønsker at Elverum skal skinne som et miljøfyrtårn i Norge, og inspirere andre i landet til å gjøre en stor lokal klimasatsing. Norge kan nemlig bli et godt eksempel for andre land. Det skal være enkelt å velge miljøvennlig. Først da blir framtida en grønn fornøyelse! Det er klimaet og vår og våre barns framtid vi jobber med, og det er derfor du skal stemme på grønne Venstre ved valget!

Sykkelbaner

En syklist er i dag en mellomtrafikant, verken bilist eller gående. For syklisten går det tregt på fortauet når hun må stanse for biler og sykle rundt gående, og det er farlig å sykle blant bilene. Venstre vil sette opp stiplete linjer og gi syklistene rom til å sykle raskt ut fram og tilbake mellom boligfeltene til og fra jobb og annet. Venstre vil gjøre Elverum til en ekte sykkelby! Sykkelbaner og fotgjengerfelt skal ha prioritet ved brøyting, og bare halve banen skal gruses om vinteren for å legge til rette for bruk av spark! 🙂

Kveldsbusser
Det skal være enkelt å velge miljøvennlig. Mange ungdommer, eldre, folk som vil ta en pils og derfor ikke kan kjøre, vil sette pris på busser som går rundt 22-23 om kvelden, etter den siste kinoforestillingen, for eksempel. Bussen skal gå når folk trenger å ta den. I dag går det mange tomme busser på dagtid, så ressurser er der allerede – de må stort sett bare prioriteres annerledes. Lørdag natt skal det gå nattbusser for å bringe folk trygt hjem fra byen. Dette reduserer også taxikøer og dermed bråk, og også klimautslipp knytta til at alle skal bli kjørt hjem.

Klimafondet og oljefyrer

Klimafondet i Elverum er i dag en bløff. Det spesialiserer seg på rentbrennende vedovner, og det handler om svevestøvproblematikk og ikke klima. Klimafondet skal styrkes og søkekriteriene gjøre det lettere for folk med private oljefyrer å få midler til å fjerne sine oljefyrer. I dag konkurrerer det lokale fondet med Enova, det statlige fondet. Man kan nemlig bare få midler fra én av instansene. Vi kan ikke vente på en samkjøring – vi vil gjøre kommunens kriterier langt bedre enn Enovas, og aktivt spørre private om de vil benytte seg av ordningen. Slik jobber vi for en miljøvennlig framtid!

Klima i skolen
Venstre vil gi lærere kurs i klima, slik at lærerne kan bruke den nye klimaplanen i skolen. Det er viktig å gjøre de unge klar over klimautfordringene og mulige løsninger. Vi må alle dra sammen for å løse klimautfordringen. Da må vi ha nok kunnskap til å ta vare på miljøet og sikre et godt klima for oss og våre barn.

Pendlerbusser
Det er om lag 2500 pendlere mellom Hamar og Åmot. Man kan undersøke hvem som pendler, og hvor det er grunnlag for å sette opp en egen buss som går innom noen punkter på f.eks. Søbakken og slipper passasjerene av i nærheten av sine arbeidsplasser i den andre kommunen. Mesteparten av trafikken om morgenen og ettermiddagen er pendlertrafikk – slik vil langt flere få en hyggelig løsning på køproblemer, klimautslipp og matpakkekjøring.

Bysykler

For noen pendlere, turister og andre som ikke har sykkel i Elverum, vil arbeidstider og arbeidsplasser utenom rushet gjøre det vanskelig å delta på tilbudet om pendlerbusser. Det lokale buss- og togtilbudet dekker heller ikke alle behov alene. Derfor kan det å ha sykler til utlån ved et abbonnement gjøre nytten. Se for deg at en som har nattevakt på sykehuset i Elverum, kommer på kvelden med bussen på skysstasjonen på Vestad, tar ut en sykkel av stativet og sykler siste strekka. På denne tiden av døgnet går det heller ingen bybusser. Vi vil ha løsninger som er tilpasset alle – og bysykler hjelper godt.

Ladepunkter for elbiler

Ladepunkter for elbiler gjør samfunnet klart for den nye generasjonen miljøbiler som kommer. Elbiler er mange ganger så energieffektivt og kan gå på miljøvennlig strøm. Elbiler er dessuten stillegående og har ingen utslipp. Derfor er den mye mer skånsom og vennlig mot et levende bymiljø med mennesker som hygger seg i gatene, på butikker og kafeer.

Passivhus

Venstre vil at et av de nærmeste kommunale byggeprosjektene skal være boliger som er passivhus. Et passivhus er et hus som ved hjelp av god isolering har et ekstremt lavt energibehov. Dette vil senke behovet for elektrisk oppvarming i boliger i framtida, noe som gjør at vi kan bruke strøm til å lade elbiler i stedet. Elektrisitet er en høyverdig energibærer, altså at den kan omdannes til mange flere verdifulle ting enn varme. Til og med søppel kan omdannes til varme. Det er derimot vanskelig å kjøre en bil på søppel! Å bruke elektrisitet til oppvarming er derfor stor sløsing – omtrent som å dusje i champagne.

Bli med og støtt Venstre i vår klimasatsing! Stem på oss ved valget!

Likte du denne planen? Spre den til alle Elverumsinger du kjenner!

Hilsen oss i Elverum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**