Grunner til å stemme Venstre

Et Venstre-medlem deler sine grunner til å stemme på Venstre ved årets kommunevalg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

barn og natur

Foto: i.u.

1. At partiet ikke forenkler kompliserte spørsmål til fordummende slagord, men er ærlig med velgerne om at mange politiske saker har flere hensyn som må balanseres. De gode løsningene finnes ofte ikke i ekstremene, men når man innser at en sak har både den ene siden og den andre siden.

2. At partiet er nysgjerrig og kunnskapssøkende, alltid på leting etter nye løsninger som svarer på de nye utfordringene. Ikke fastlåst i bestemte løsninger, men hele tiden villig til å revurdere egne standpunkter og finne nye løsninger til borgernes og samfunnets beste. Konservativ med tanke på å bevare det som er bra, radikal og endringsvillig for å forandre det som kan bli bedre.

3. At partiet kombinerer hensynet til enkeltmennesket og fellesskapet i en sosial-liberal politikk. Ikke med blind tro på maktkonsentrasjoner verken i stor stat eller storkapital, men opptatt av borgerne og småbedriftene, gründerne og de som vil skape noe. Ikke med blind tro på verken statlig monopol eller tvangsprivatisering, men med tro på at fellesskapet skal løse oppgaver der privat konkurranse til det offentlige er et gode som får alle til å skjerpe seg. Ikke med en liberalistisk tro på det ansiktløse markedet, men med en liberal tro på borgernes frihet.

4. At partiet ikke er koblet til spesielle interessegrupper, men først og fremst bygger på respekt for borgernes mulighet til å skape en fremtid både hver for seg og sammen. Troen på at mangfoldet av evner, utdanning, tro, legning og rase gjør oss sterke. Med et sterkt forsvar av mangfoldets rammebetingelser i form av ytringsfrihet, personvern, og raushet for ulik livsutfoldelse.

5. At partiet har en miljøpolitikk som også viser omtanke for de borgerne som kommer etter oss. Ikke gjennom en bakstreversk vernepolitikk der landet skal bli et naturhistorisk museum, men gjennom tro på kreativitet, ny teknologi og fornuftige valg. Der satsing på kunnskap, skole og forskning, sammen med bedre rammer for nyskaping og utvikling, skal få oss nærmere et samfunn som er bærekraftig både miljømessig, økonomisk og for borgernes livskvalitet.

6. At partiet først og fremst har tro på, og respekt for, det du og jeg kan få til når vi får lov å være forskjellige sammen.

Signert: Venstre-velger i Trondheim 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**