Knut Ladegård

Knut Ladegård fra Eina er Vestre Totens Venstres 1.kandidat ved kommunevalget 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Knut Ladegård er 42 år, bosatt på Vik Gård på Eina. han er Gift med Cecilie Skaug Ladegård og har 2 barn Nora (13) og Simen (10).
Knut har en bred erfaring fra næringslivet både som ansatt og som selvstendig næringsdrivende. Han er utdannet ved Høgskolen i Gjøvik (Svakstrøm), i Marinen (befalskolen i Marinen og Sjøkrigsskolen) og ved BI (Master of Business Administration). Knut er ansatt ved TOPRO as på Gjøvik som Forretningsutvikler. Han er engasjert i lokalmiljøet og har tidligere vært leder for Eina Sportsklubb.
Knut er spesielt opptatt av næringsutvikling og gjennom det utvikling av lokalsamfunnene i Vestre Toten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**