Trygghet koster

Ringerikes Blad av 03.09.informerer om at Statsministeren i møte med overleger fra Ringerike Sykehus den 02. 09. lover å imøtekomme krav om stedlig ledelse, revurdering av foretaksmodellen og at Ringerike sykehus skal bestå som fullverdig lokalsykehus. Vi velger å tro at dette er mer enn løse valgløfter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Akutt indremedisinsk-, akutt kirurgisk tilbud og fullverdig fødeavdeling dreier seg om vår grunnleggende, subjektive opplevelse av behov for trygghet. Sykehusets Venner, med Astrid Johnsrud i spissen, har i år ført oss gjennom to folkemøter.

Engasjement, klar tale og oppfølging etter møtene har ført oss fram mot målet. Takk! Ny ledelsesform og endret organisering vil sikkert føre til enda bedre arbeidsmiljø, samarbeid og effektiv drift og videreføre høy faglig kompetanse ved vårt lokalsykehus. Det dreier seg om trygghet!

Ole-Gunnar Øhren

Foto: Privat

Ole-Gunnar Øhren
3. kandidat
Ringerike Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**