Venstre vil ha sykkelgård i Nord-Rogaland

Venstre vil ha en sykkelgård for skoleelever i Nord-Rogaland, slik de allerede har i Sør-Rogaland, sier partiets fylkestingskandidat Svein Abrahamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


En sykkelgård er minitrafikkanlegg hvor skoleelever lærer teori og får trene på sikker og riktig sykling i trygge, men realistiske omgivelser. Elevene får her økt kunnskap om trafikkregler, trafikkskilt og praktisk trening i riktig og trygg sykkelatferd. Målgruppen er hovedsakelig barneskoleelever som skal lære seg å håndtere sykling i et trafikkmiljø.

Svein Abrahamsen

Foto: Haugesund Venstre

Det er et stor potensiale for mer sykling på Haugalandet, og i den forbindelse er det viktig å tenke trafikksikkerhet, sier Venstres fylkestingskandidat Svein Abrahamsen, som også er bystyrekandidat for Haugesund Venstre. Vi har ingen barn og unge og miste. Biltrafikken på Haugalandet bare øker og mange barn har ikke trygge gang- og sykkelveier til skolen. Jeg tror en sykkelgård vil bidra til tryggere syklister på Haugalandet og færre ulykker, sier han.

Skolene i Nord-Rogaland vil ha stor nytte av en sykkelgård i nærheten i sitt arbeid med å gi elevene opplæring i trygg bruk av sykkel, sier Abrahamsen. I skolens læreplan er det et kompetansemål at eleven skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister (kroppsøving etter 4. trinn). Eleven skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving etter 7. trinn).

Jeg vil ta denne saken opp i fylkespolitikken etter valget hvis jeg blir valgt inn, sier Abrahamsen. Her må vi jobbe sammen for å finne en god og levedyktig modell for drift og finansiering av anlegget.

I Sør-Rogaland er det etablert en sykkelgård i Sandnes. Sist skoleår fikk nærmere 3 000 femteklassinger i Sør-Rogaland en dag med trafikkopplæring på denne treningsbanen. Opplegget er gratis, skolene får gratis transport til og fra og elevene får låne sykler. Sykkelgården har vært i drift i ett år og har allerede blitt en suksess. Sykkelgården i Sandnes er et samarbeid mellom Trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland fylkeskommune, Trygg Trafikk, Statens Vegvesen og Sandnes kommune.

I nasjonal transportplan påpekes viktigheten av trafikkopplæring rettet mot barnehage- og skolesektoren. Dette vil være et viktig bidrag for økt trafikksikkerhet gjennom utvikling av kunnskap og gode holdninger. Undersøkelser har vist at lærerne savner gode verktøy for å ivareta arbeidet med trafikkopplæring, og her vil en sykkelgård være svært nyttig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**