Venstre vil se til Frankfurt

Venstre mener resultatene BA presenterte fra Frankfurt underbygger deres argumentasjon — Vårt budskap har hele tiden vært at dagens politikk er feilslått, og det haster å se til andre byer, sier Erlend Horn (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Bergen ligger på topp i antall overdosedødsfall per innbygger i Europa. Horn mener det haster med en helt ny tilnærming

– Ingen ved sine fulle fem kan si at dagens politikk i Bergen fungerer. Spørsmålet er hva gjør vi med det. Venstre har i lang tid hevdet at vi må ta i bruk alle verktøy i verktøykassen, og blant annet innføre sprøyterom, et bedre botilbud og lavterskelutdeling av metadon og subutex. I tillegg må behandlingstilbudet bli kraftig styrket, sier Horn

Horn mener Frankfurts erfaringer med å opprette flere store kontaktsentre med en rekke ulike tilbud er veldig spennende.

– I forbindelse med Straxhus debatten fremmet Venstre et forslag om noe lignende da vi tok til orde for et rushelsesenter ved dagens legevakt som skulle inkludere mat og helsetilbud, sprøyterom og lavterskelutdeling av metadon og subutex, sier han.

Venstrepolitikeren mener det er mulig å tømme Nygårdsparken, men ikke før man har et helhetlig tilbud på plass for de rusavhengige.

– Den eneste langsiktige løsningen på situasjonen i Nygårdsparken er en bedre rusomsorg. Her har Frankfurt vist vei gjennom sine erfaringer med Taunusanlage. Zürich har tilsvarende erfaringer etter at de løste situasjonen i Platzspitz park. Nå må vi tørre å innse at vår politikk ikke funker, og lære av de som har fått det til å fungere, sier Horn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**