Ungdom i Brønnøy

Brønnøy Venstre arbeider med en rekke tiltak som kommer ungdommen til gode, og vi mener det er viktig å fokusere på oppvekstkår og de unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi mener det bør gjøres en rekke tiltak innenfor lokal samferdsel for å legge bedre til rette for dem som ikke kan eller vil bruke bil. Vi vil ha gode og sammenhengende sykkel- og gangveier, gode sykkelparkeringer under tak og en bybuss i Brønnøy. Denne bussen kan f.eks. gå i rute mellom Mosheim og Laukholmen evt. Toft/Torget. Dette er tiltak som både sparer miljøet, reduserer biltrafikken og hjelper dem som ikke har tilgang til bil.

Når det gjelder næringsstrategi er vi opptatt av at vi må satse langsiktig og tenke på hvilke næringer som fortsatt finnes og er attraktive i framtiden. Vi må ha en næringspolitikk som også er meningsfull når dagens unge er blitt voksne. Vi mener det har vært for mye fokus på oljebransje, og for lite satsning på områder som IT, reiseliv og kulturbasert næringsliv.

Vi vil arbeide for en åpnere skole, som har god kontakt med lokalsamfunnet, slik at elevene blir kjent med næringer, bedrifter og kulturliv i kommunen. Vi mener politikerne må vedta overordnede mål for skolen, men at skolene bør få større frihet til å prioritere og vurdere hvordan det pedagogiske arbeidet bør legges opp.

Vi mener et godt kulturliv og et attraktivt og menneskelig sentrum, med gode møteplasser for både unge og gamle, er svært viktig. Vi vil jobbe for at Brønnøy kommune lager bedre planer, og tenker mer gjennom hvordan vi skal lykkes i å skape et attraktivt lokalsamfunn.

Venstre vil prioritere barn og unge høyt, fordi vi mener denne fasen legger mye av grunnlaget for en positiv utvikling, både for samfunn og individ. Vi håper både at mange av ungdommene våre velger å bli boende i kommunen, og at mange velger å vende tilbake hit etter å ha reist ut for jobb og studier andre steder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**