Forhandlinger om posisjoner og politikk i Eidsvoll

Valget er unnagjort, kampen om posisjoner er i gang. Her får du Eidsvoll venstres ståsted i forhandlingene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi registrerer at andre partier informerer om forhandlingene som foregår i Eidsvoll og vi vil derfor formidle Eidsvoll Venstre sin holdning til det som skjer. Før valget var vi tydelig på at vi ønsket en posisjon bestående av sentrumspartiene og høyresiden i norsk politikk. Vi har bedt Høyre og Frp som de to største partiene, avklare seg imellom og med SP – som sitter på nøkkelen – bokstavelig talt – om de kan enes om fordeling av posisjoner. Det er selvfølgelig ordfører- og varaordfører-oppgavene som er spørsmålet.

I forbindelse med den politiske omorganiseringen, der 4 hovedutvalg ble redusert til 2, har oppgaven som utvalgsleder ikke bare blitt mer viktig, men også mer omfattende. Vi håper de to viktige utvalgsleder-funksjonene kan være et virkemiddel for å skape enighet.

Hvis de 3 partiene blir enige om hvordan de kan løse ordfører- og varaordfører-floken, trenger de kun støtte fra ett parti i tillegg. Den støtten får de fra Venstre. Vi håper imidlertid både vi og Krf blir endel av laget. Vi vil heller ikke motsette oss et sterkt ønske fra de andre hvis de også ønsker EDB som endel av posisjonen. Vi er i utgangspunktet skeptisk, fordi bygdelista i 2 tidligere perioder har laget problemer for de de har samarbeidet med. Selv om EDB har en representant, vil de sannsynligvis ha uttelling for sin støtte, og da vil listas vararepresentanter få faste plasser i viktige utvalg. For en posisjon er det like viktig å kunne ha flertall i et utvalg som i formannskap og kommunestyre.

Hvis det er mulig å oppnå enighet om posisjoner, blir neste viktige spørsmål – er det mulig å bli enig om viktige politiske saker – og klarer vi å oppnå enighet om det vi skal være uenig om.

Det er to viktige avklaringer som skal gjøres og den første håper vi at vi får ganske raskt. Den ligger i hendene til Høyre, Frp og SP. De tre partiene kan selv bestemme hvem av oss andre tre (V, Krf, EDB) de ønsker å ha med, hvis ikke en av oss tre har som forutsetning, at flere skal være med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**