Takk for tilliten!

Vi vil takka alle som røysta Venstre ved valet, og for den tiltru de dermed har vist oss til å arbeida for ei god utvikling for Vossabygda!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vi skal prøva å visa oss tilliten verdig gjennom engasjert, aktivt og ryddig politisk arbeid, i tråd med kva Venstre i valprogrammet har lova å arbeida med.

Ta gjerne kontakt med oss om aktuelle saker de ønskjer vi skal arbeida med. Og også dersom de ønskjer regelmessig informasjon om kva som skjer i Vossapolitikken – med Venstrevinkling.

Liberal helsing
Torstein Gunnarson, Knut Olav Nestås, Anne-Jorunn Ryum Møen, Rolf Abrahamsen, Jorunn Ytrefjord.

Voss Venstre

Foto: Astrid Rongen

Lesarinnlegget står på trykk i morgondagens “Hordaland”, laurdag 17. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**