Venstre bekymret over tap av midler til bedre buss

Samferdselsdepartementet har fordelt belønningsmidler til kollektivtransporten. -Igjen er midlene til Rogaland og Nord-Jæren små sammenlignet med andre byområder og for dårlig hvis vi ser på det faktiske behovet, sier Venstre Helge Solum Larsen. Han påpeker at kriteriene for mer uttelling er klare. – Det må være en klarere politisk vilje lokalt til å prioritere bussen framfor privatbilen i rushtiden. Hvis ikke vil regionen fortsette å tape penger, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

Den manglende uttellingen henger sammen med at det ikke er flertall i fylket for å se på tidsdiffrensierte bompengesatser, slik Venstre har foreslått en rekke ganger.
-Fatt beslutningen slik Venstre ønsker og det vil bli tilført store økonomiske ressurser, sa Solum Larsen da saken ble behandlet i styringsgruppen for transport før sommeren.

-Jeg er dypt forundret over de andre partienes passivitet i denne saken, sier Helge Solum Larsen. Han påpeker at alle partier unntatt Frp skrev under på kriteriene for belønningsordningen i klimaforliket.
Bergen har fått fireåring avtale om 550 millioner statlige kroner. Til sammenligning mottok Rogaland 35 mill i 2010. Nå er det klart at beløpet for 2011 er på 40 millioner. Les mer her >> Samferdselsministeren uttaler nå det samme som Venstre har påpekt om hva som må til for at regionen skal få mer midler.

Belønningsordningen for kollektivtransporten ble etablert av Venstre under Bondevik2-regjeringen og første tildeling fant sted i 2004. Les mer om belønningsordningen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**