Folkevalgte 2011-2015

Svelvik Venstre innehar følgende folkevalgte verv i perioden 2011-2015…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Representanter i Kommunestyret:
•Christin Grilstad Prøis
•Trond Kjeldås

Representanter i Formannskapet (plan og økonomi):
•Christin Grilstad Prøis
•Trond Kjeldås

Represenentanter i Omsorg og oppvekstutvalget:
•Anita Flemmos

Representanter i Service og utviklingsutvalget:
•Thor Hallgrimsen

Representanter i Kontrollutvalget:
•Inge Pettersen

Foran: Trond Kjeldås og Christin Grilstad Prøis

Foto: Svelviksposten

Foran: Trond Kjeldås og Christin Grilstad Prøis.
Bak fra venstre: Inge Pettersen, Sonja Eidesmo, Klaus Olstad og Pål Eggen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**