Medlemsmøte i oktober

Porsgrunn Venstre vil arrangere et medlemsmøte i oktober. Dette møtet vil bli innkalt til når forhandlingsutvalget har sluttført sitt arbeid. Etter at ordfører, varaordfører, formannskap og kontrollutvalg er valgt 6. oktober, vil vi på medlemsmøtet kunne avklare hvem som ønsker å engasjere seg i de eventuelle utvalg/verv vi får. Samarbeidsutvalgene på skolene som er viktige for kontakten med befolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**