Levanger vil ha grønne offentlige innkjøp

Levanger kommune vil begynne å stille miljøkrav i sine anbudsutlysninger. Dette kommer som et resultat at et forslag Venstres Karl M. Buchholdt fremmet i kommunestyret. -Venstre er opptatt av å bruke rollen Levanger kommune har som kunde og bestiller til å gjøre kommunale innkjøp grønnere og mer miljøvennlige, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

Saken behandles i kommunestyret på onsdag. Innkjøpsvirksomheten skal være miljøeffektiv og bidra til omdømmebygging for Levanger kommunene, heter det i innstillingen, som også foreslår en miljøvekting i innkjøpene på 20 prosent. Det var i kommunestyrets møte i september i fjor at det enstemmig ble vedtatt å be formannskapet utrede miljøkrav i anbudsutlysningene, da Levanger kommune ikke hadde en slik praksis.

-Grønne innkjøp er et viktig verktøy i klimapolitikken, og NHO Trøndelag ønsker at offentlige myndigheter skal være en pådriver for grønn innovasjon gjennom å stille miljøkrav og bruke utarbeidede miljøkriterier i sine anbudsutlysninger, sier Buchholdt.

Venstre er opptatt av å bruke rollen Levanger kommune har som kunde og bestiller til å gjøre kommunale innkjøp grønnere og mer miljøvennlige. — Samtidig er Venstre opptatt av at Levanger skal ha bedrifter som er i stand til å oppfylle miljøkriteriene, sier Buchholdt. -Gjennom en slik miljøsatsning vil sikre kunnskap og kompetanse hos kommunen som innkjøper, da får vi også muligheten til å skape et godt klima mellom kommunen og lokale bedrifter for å utvikle hverandre som leverandør og kunde, sier Buchholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**