Ledig stilling: sekretær for bystyregruppen

Venstres bystyregruppe i Bergen lyser med dette ut stilling som sekretær for bystyregruppen. Stillingen vil være knyttet til å delta i gruppens politiske arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres bystyregruppe i Bergen bystyre har fra 31. oktober fem representanter, hvorav en kommunalråd i full stilling. Bystyregruppen trenger nå ny sekretær. Sekretariatets oppgave er å gi støtte og service til gruppeledelsen, fraksjonene og den enkelte representant. Dette innebærer blant annet faktainnhenting, utarbeidelse av saksnotater til gruppens ulike organer, sekretærarbeid i ulike utvalg, produksjon av artikler/innlegg og kontakt med partiorganisasjonen. Gruppesekretæren vil også i bidra med rådgiving i gruppens politiske og strategiske arbeid.

Det vil bli lagt vekt på utdanning og erfaring som er relevant for politisk arbeid. Arbeidet forutsetter god skriftlig fremstillingsevne, evne til selvstendig initiativ og samarbeid. Søker bør ha generelt gode kunnskaper om politikk og erfaring fra politisk arbeid vil være en fordel.

Stillingen er en fulltidsstilling, og ledig f.o.m. 1. november. Tiltredelse med påfølgende opplæring ønskes snarest mulig. Arbeidssted er Bergen Rådhus. Lønns- og arbeidsvilkår, herunder arbeidstid, vil bli avtalt nærmere i forbindelse med ansettelse. Ansettelsen vil være avgrenset til ut kommende bystyreperiode.

Stillingen har særskilt ansvar for følgende:
• Saksutredning i forbindelse med bystyregruppens arbeid i bystyret og bystyrets komiteer
• Utarbeiding av saker, forslag og interpellasjoner fra bystyregruppen
• Tekstproduksjon i form av avisinnlegg og pressemeldinger
• Nettredaktør for bystyregruppens nettsider
• Strategisk utredningsarbeid knyttet til bystyregruppens politiske virke
• Forberedelse og gjennomføring av bystyregruppens møter (herunder utsendelse av innkalling og føring av referat)

Spørsmål om stillingen kan rettes til påtroppende gruppeleder Julie Andersland på telefon 41611572 eller på e-post [email protected].

Søknad sendes til [email protected] innen 12. oktober 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**