Det demokratiske dilemma

For oss som ikke stemte Høyre ved valget i Bærum, er det selvfølgelig uforståelig at over halvparten av de som stemte, faktisk valgte Høyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Av Hulda Tronstad Nydal, varamedlem til Bærum kommunestyre (Venstre)

Nå har velgerne talt, men har egentlig åpnet for flere demokratiske dilemma som Høyre må håndtere og velgerne akseptere. Det første Høyre gjør etter å ha registrert valgseieren, er å invitere til samarbeid. Hvorfor gjør de det? Her har velgerne gitt Høyre et tillitsvotum som gjør at de virkelig kan gjennomføre Høyres program. Er det en skremmende tanke for Høyre? Skal de gi fra seg makta som velgerne har gitt dem, eller er det slik at det er mer behagelig å gjennomføre en politikk når ansvaret for ubehagelige kutt kan deles på andre? For valgprogrammet kan nå faktisk gjennomføres uten kompromisser med de andre partiene? Er ikke Høyres situasjon en ønskedrøm for ethvert parti? For de fleste i politikken kan jo alltid skjule seg bak frasen “nå har jo ikke mitt parti rent flertall ”

Høyre i Bærum HAR rent flertall. Derfor kan Høyres invitasjon også tolkes som en raushet overfor de andre partiene. Samarbeid er jo et sympatisk ord. Og de aller fleste av oss ser med sympati på dem som ønsker et samarbeid. Men hva sier Høyres velgere til at Høyre skal forhandle bort ønskesituasjonen sin?

Hadde valgresultatet blitt 49 prosent til Høyre, så hadde det både vært nødvendig og riktig med et samarbeid. Nå stiller saken seg annerledes. Det er ikke lenger gitt at andre partier bør samarbeide med Høyre. Ikke fordi partiene ikke vil, men fordi risikoen for å bli med kan bli høy. Om dette skal være et budsjettsamarbeid eller rent valgteknisk er også et spørsmål. Og hva slags politisk innflytelse er det mulig å få i et samarbeid der en part har 51 prosent av stemmene?

I Venstre har det selvfølgelig vært stor diskusjon om veivalget. For Bærums tredje største parti er et samarbeid både interessant og skremmende. Interessant fordi vi har en del til felles med Høyre, fordi vi inneværende perioden har hatt et budsjett-teknisk samarbeid hvor vi blant annet fått gjennomslag for flere budsjettpolitiske saker enn om vi ikke hadde samarbeidet. Vi har vært og vil være et viktig politisk korrektiv til for mye Høyre-politikk. Fordi vi som sosial-liberale har andre løsninger enn de konservative. Vi mener Venstre utgjør en forskjell i Bærum som gjør kommunen bedre, både når det gjelder miljø, sosial profil og innen arealforvaltning.

Venstre mener at de politiske beslutningene blir bedre og mer velfundert ved politiske diskusjoner, åpen debatt og klare voteringer basert på de folkevalgtes meninger. Men det som kan skremme partier ved å inngå et samarbeid med Høyre i neste periode, er at alle gode forslag overprøves av et Høyre-flertall i kommunestyre. Og i Høyre har det vært vanlig å holde gruppen samlet. Vi kalte det partipisk i arbeiderpartikommunen der jeg vokste opp. Skal pisken svøpes i Høyre denne perioden — kan kommunestyremøtene bli stusslige — og slett ikke gjenspeile folkemeningen.

Samtidig er det opp til Høyre å velge sentrum framfor et fløyparti når det gjelder å finne de gode løsningene. Vi vet at mange i Høyre faktisk er enige med oss i sak, selv om det ikke alltid vises igjen ved stemmetallene i kommunestyret. Valgene er slett ikke åpenbare i politikken. I Bærum kan alt samarbeid skape demokratiske dilemma.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**