God uttelling for Venstre

Venstre er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene med Høyre, Fremskritspartiet og Pensjonistpartiet om fordelingen av plasser og posisjoner i Formannskapet og Bystyret. Se fordelingen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Jon Gunnes fortsetter som kommunalråd med fast plass i Formannskapet. Erling Moe blir fast medlem og leder for Kultur, idrett og friluftskomiteen, Ina Roll Spinnangr blir fast medlem i Helse og velfredskomiteen og Petter Rønning fast medlem i Finans og næringskomiteen.

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Fast medlem i formannskapet:
Jon Gunnes

1. vara: Lillian Dalager Bromseth, PP
2. vara: Ina Roll Spinnangr
3. vara: Petter Rønning

Ina Roll Spinnangr

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Fast medlem i Helse og velferdskomiteen:
Ina Roll Spinnangr

1. vara: Bente Kjøsnes
2. vara: Marius Warholm Haugen

Petter Rønning

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Fast medlem i Finans og næringskomiteen:
Petter Rønning

1.vara: Magne Mæhre
2.vara: Ingrid Vinje

Erling Moe

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Fast medlem og leder i Kultur, idretts og friluftskomiteen:
Erling Moe

1.vara: Tove-Lill Karlsen
2.vara: Magni Onsøien

Vararepresentant for Høyre i Byutviklingskomiteen: Trond Aam

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**