Venstre opptatt av Aladdins fremtid

Kommunen har vedtatt å selge Aladdin-bygget. Kristiansand Venstre mener likevel at den viktige arenaen stedet i dag er for blant annet litteratur-, film- og teatermiljøet i byen, gjør at vi igjen må revurdere vedtaket. Mandag var partiets gruppemøte på besøk hos Aladdin for å drøfte byggets fremtid med de aktørene som i dag bruker den gamle kinobygningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Stedet har de siste årene utviklet seg til å bli et produksjonssted og en møteplass for ulike kulturaktører innen blant annet film, musikk, teater og litteratur. I lokalene i Kongensgate jobbes det på kryss og tvers av ulike kulturformer, og det utveksles ideer og erfaringer. Kristiansand Venstre ønsket å besøke Aladdin for å se hva vi mister ved å selge stedet. En rekke av de som i dag har kontor i og aktiviteter i bygget møtte oss og ga et godt bilde av hva bygget i dag rommer, og hvor viktig det er for en rekke miljøer, blant annet innen film og teater.

Etter møtet står vi igjen med et viktig spørsmål: Ønsker vi virkelig å splitte opp det miljøet som i dag er bygd opp og etablert på Aladdin?

Cecilie Nissen 2011

Foto: WestFoto/Henning Vik

Kristiansand Venstres kulturpolitiker og vara til bystyret, Cecilie Nissen, deltok på møtet på Aladdin.

– Aladdins sentrale beliggenhet gjør det til et bygg med stort potensiale for denne type kulturaktiviteter. Samtidig gir den oss mindre scener som et viktig suplement til Kilden, sier Nissen.

Venstre vil nå ta initiativ til å igjen vurdere Aladdins fremtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**