Skal det bygges tettere i Lørenskog?

Lørenskogs befolkning er kompakt plassert i det nordlige området av kommunen. Dette er en bevisst handling for å spare landbruksarealer og friluftsområder fra utbygging. Men hvor tett skal man bygge, og hvor høyt skal man bygge? Kom på åpent møte i biblioteket mandag 7.november og påvirk utviklinga i kommunen din!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Høyhus eller ikke høyhus på Lørenskog

Høyhus eller ikke høyhus på Lørenskog

Arbeidet med en sentrumsdannelse i Lørenskog har allerede pågått en stund, og vi har fått Lørenskog hus som et saamlingspunkt for det nye og oppdaterte sentrumsområdet. Siden 1997 har det vært arbeidet med en rekke reguleringsplaner for de ulike områdene i Lørenskog sentrum og på Skårer. Det er blitt vedtatt at man skal fortette sentrumsområdene framfor å bygge ut landbruksarealer og friluftsområder.

Kommunen ønsker å legge opp til åpne prosesser med stor grad av informasjon ut til innbyggerne og mulighet for å påvirke beslutningstakerne.

I rekken av diskusjonsfora rundt byplanlegging og urbanisme i Lørenskog kommune, inviteres det til åpent møte i bibliotekets kaféavdeling (Lørenskog hus) mandag 7.november kl.19. Ett av spørsmålene som vil bli diskutert, er om det er en god idé å bygge tettere i Lørenskog, med flere leiligheter og rekkehus. Et annet spørsmål er det som har gitt navnet til møtet:

“Hvordan skape det gode liv i Lørenskog sentrum?”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**