Historielag og korps førte Risør på listen for Norsk Kulturindeks 2011

En delt 19. plass på listen over frivillighet ble beste resultat for Risør kommune på Norsk Kulturindeks 2011, og det var antall medlemmer i korps og historielag som førte til Risør kommunes høyeste scor på Norsk Kulturindeks denne gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Hyggelig, men litt uventet at historielaget skulle bidra til Risørs beste resultat på Norsk kulturindeks for 2011 uttaler leder i Søndeled og Risør Historielag Jan Einar Henriksen

Hyggelig, men litt uventet at historielaget skulle bidra til Risørs beste resultat på Norsk kulturindeks for 2011 uttaler leder i Søndeled og Risør Historielag Jan Einar Henriksen
Foto: Runar Nes

Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker og rapporten fra Telemarksforsking tar utgangspunkt i, og vektlegger 10 ulike tema: Kunstnere, kulturarbeidere, museum, musikk, kino, bibliotek, kulturskole/dks, scenekunst, sentrale tildelinger og frivillighet.

I rapporten nevnes de 20 beste kommunene innen de 10 ulike kriteriene som samlet sett viser landets beste kulturkommune. For Risørs del var det frivillighet som sikret best resultat med en delt 19. plass.

Les rapporten her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**