Video: Vil ha løft for skolehelsetjenesten

Venstre mener det er fint at Kristin Halvorsen sender brev til skolene om tettere kontakt mellom skole og helsevesenet i forbindelse med Utøya og 22. juli, men for det er for defensivt å bare “oppfordre til kontakt med helsetjenester i kommunen ved behov.” slik det fremgår av brevet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Se også TV2Nyhetene: Venstre krever tusen nye helsesøstre

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Et av hovedproblemene jo at skolehelsetjenesten ikke er god nok . Derfor har Venstre vi at store forventninger om at Statsbudsjettet for 2012 inneholder en opptrappingsplan på antall helsesøstre på skolene rundt omkring.

Helsesøstrene tilbake i norsk skole
Trine Skei Grande mener Utøya viser behovet for at vi får helsesøstrene tilbake i norsk skole. Hun viser også til at det er flere andre barn og familier som har opplevd krigtraumer og som har behov for oppfølgning. Nøkkelen til å fange opp disse og gi dem hjelp er flere helsesøstre i skolen.

– Venstre forventer at regjeringen i statsbudsjettet som kommer på torsdag foreslår en satsing på skolehelsetjenesten og flere helsesøstre, sier Skei Grande.

– Venstre forventer at regjeringen vil gå i spissen for et løft for skolehelsetjenesten med flere helsesøstre inn i skolen. Det er en satsing som både Utøya-ofrene og andre elevene som sliter fortjener og det er samtidig et målrettet tiltak for å hindre dropouts, sier Skei Grande.

 Venstre vil ha helsesøstrene tilbake i norsk skole.

Venstre vil ha helsesøstrene tilbake i norsk skole.
Foto: Microsoft

Behov for nasjonalt løft
– Den tiden skolehelsetjenesten har til rådighet per elev er så liten at vi i mange kommuner snakker om minutter. Skolehelsetjenesten trenger et nasjonalt løft, fordi en helsesøster kan fange opp signaler om mistrivsel, skader og psykiske belastninger på helt andre områder enn lærere, sier Skei Grande. Hun mener skolehelsetjenesten en viktig del av skolen, men også en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten

Tre viktige faktorer
Skei Grande trekker fram tre viktige faktorer knyttet til å styrke skolehelsetjenesten:

Forebyggende helsearbeid: Skolehelsetjenesten skal legge til rette for god helsemessig livsførsel, og tidlig fange opp symptomer på helseproblemer. Slik unngår man med enkle grep at mange blir langvarige pasienter senere i livet.

Sosial tilstedeværelse: En skolesykepleier kan på helt andre områder enn lærere, fange opp signaler om mistrivsel, skader og psykiske belastninger. Barnevernet er avhengig av god kommunikasjon med skole og helsetjeneste. En styrking av begge tjenester er derfor viktig for å hindre at unge faller fra på grunn av sosiale problemer. Koordinering mellom barnevern, skolehelsetjeneste og skole må bli langt bedre.

Lærernes arbeidssituasjon: Lærere opptrer i dag ikke bare lærere, men også sosialarbeidere og byråkrater. Læreren skal ikke slutte å være en sosial omsorgsperson, men en styrking av skolehelsetjenesten kan frigjøre mer av lærernes tid til å være lærer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**