Dårlig om forskning, svakt om kommuneøkonomi, langt unna i klimapolitikken

-Det er satsing på forskning som kan utvikle Norge videre, regjeringen gjør det motsatte ved å legge ned forskningsfondet, avvikle gaveforsterkningsordningen og redusere energiforskningen, sier Venstres nestleder Helge Solum Larsen. Han er også bekymret over utviklingen i kommuneøkonomien og regjeringens manglende vilje til å gjøre tiltak som reduserer klimagassutslippene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Anne Jorid Gullbrekken

-Forskningsfondet burde fordobles, ikke legges ned. Les mer i Forskerforum her >>
-Regjeringen satser ikke på de som kan skape teknologi og løsninger vi trenger i framtiden, Norge investerer ikke i det vi skal leve av i framtiden. For Rogaland er det dramatisk hvordan budsjettet rammer Universitetet i Stavanger, sier Solum Larsen.
Les også: Ingen studieplasser, manglende kompensasjon for lønnsvekst og bortfall av gaveforsterkningsordningen. Statsbudsjettet skuffer UiS-ledelsen.

Heller ikke kommunebudsjettet er robust nok for å kompensere for de økte utgiftene og oppgavene som kommune står overfor, sier Solum Larsen. -Det er kommunene som skal utføre tjenestene overfor befolkningen, jeg frykter kommunepolitikerne nå må gå i gang med nye kutt. Det er svært negativt at løftene om gode omsorgtjenester som blir gitt i valgkampen, forlates med en gang valget er over, sier han. -Særlig vil kommunenes utfordringer bli enda større med tanke på at samhandlingsreformen, som øker kommunenes ansvar og utgifter kraftig, trer i kraft fra 1.1.2012
Les hos KS: Tøff jobb for lokalpolitikerne

Heller ikke den samlede innsatsen på klima- og miljøområdet samsvarer med våre utfordringer og Stortingets klimaforlik.
– Med unntak av en forsiktig omlegging av bilavgiftene, finnes det ikke et eneste miljøtiltak som reduserer Norges klimautslipp. Med denne regjeringens politikk er ikke Norge i nærheten av å gjøre sin del av jobben for å løse klimautfordringen, sier Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**