– Huitfeldt prioriterer borgerskapet fremfor barna

Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark mener det hadde vært bedre for kulturlivet å akseptere et lavere kulturbudsjett og et romsligere kommunebudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Per Magnus Finnanger Sandsmark er påtroppende leder av kulturutvalget i Halden kommune og Venstres gruppeleder på fylkestinget i Østfold

Per Magnus Finnanger Sandsmark er påtroppende leder av kulturutvalget i Halden kommune og Venstres gruppeleder på fylkestinget i Østfold
Foto: Helge Eek

Venstrepolitikeren mener kulturministeren burde redusert det statlige kulturbudsjettet og i stedet gitt økningene til kommune-Norge. I kulturbudsjettet er de store vinnerne nasjonale og regionale kulturinstitusjoner. Samtidig får kommunene én milliard mindre enn de trenger for å kunne opprettholde dagens tilbud.

Prioriterer prestisje fremfor barn

Barn, sjø, hav, krabbefiske

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

— Politikk handler om å prioritere. Regjeringen prioriterer prestisje fremfor barn, snorklipping fremfor lavterskeltilbud. Dette budsjettet burde vært kulturskolenes og bibliotekets budsjett. Huitfeldt styrker borgerskapet, ikke barna, sier Venstres Per Magnus Finnanger Sandsmark. Han er Venstres gruppeleder på fylkestinget i Østfold og påtroppende leder av kulturutvalget i Halden.

— Staten gir penger til sitt og sine, men det hadde vært bedre å gi mer til kommunene enn flere muligheter for Huitfeldt å klippe snorer. Det er i kommunene folk lever, det er i kommunene vi trenger et bredere kulturtilbud. Når man ikke øker kommunenes inntekter mer enn det regjeringen legger opp til risikerer vi at det er med kulturtilbudet vi salderer budsjettene, sier Venstres Finnanger Sandsmark.

Prioriter kulturskole og bibliotek

Bibliotek

Foto: Microsoft

Venstre mener bibliotekene og kulturskolene er bærebjelkene i kulturlivet.

— Det fins ingen mer demokratisk institusjon enn bibliotekene. Hvemsomhelst kan komme og få kunnskap om eller opplevelser av hvasomhelst, ved hjelp av fagfolk. Bibliotekene er en viktig møteplass mellom generasjoner, kulturer og mennesker, understreker FInnanger Sandsmark (V).

– Kulturskolene gir både talentene og de av oss som bare har glede av å utøve kunst og kultur muligheten til mestring i hverdagen, muligheten til å bli best i noe. Det burde statsbudsjettet lagt opp til, understreker Finnanger Sandsmark.

Oppsummering av Regjeringens kulturbudsjett ligger [eksternlink#http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2011/kultursatsinga-aukar-med-5366-millionar-.html?id=659493 ]her[/link].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**