Manglende miljøprofil i nytt statsbudsjett

Pressemelding fra Samferdselskonferansen for Hedmark og Oppland, fra
Hedmark og Oppland Venstre: Forslag til statsbudsjettet er dårlig nytt for utbyggingen av dobbeltspor på jernbanen til Lillehammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Eivind Brenna

Eivind Brenna
Foto: Venstre

– Med dette utbyggingstempoet vil det ta 70 år å fullføre Intercity-trianglet med dobbeltspor fram til Lillehammer. — Dette går treigt, uttaler leder i Oppland Venstre Eivind Brenna og leder i Hedmark Venstre, Erik Ringnes. – Miljøprofilen som regjeringen viser med disse samferdselsprioriteringene bekrefter de rødgrønne regjeringspartnernes manglende klimabevissthet.

I følge Jernbaneverket koster dobbeltsporet til Lillehammer 35 milliarder kroner. Gevinsten for reisende på strekningen er stor. Et dobbeltspor vil gi inntil to avganger i timen hver vei og vesentlig kortere reisetid på strekningen.

Erik Ringnes Hedmark Venstre

Erik Ringnes Hedmark Venstre
Foto: Privat

I forslag til neste års statsbudsjett, under samferdselsbevilgningen til Hedmark og Oppland, er det satt av kun 514 millioner kroner til oppstart av dobbeltspor på deler av strekningen mellom Eidsvoll og Stange, nærmere bestemt mellom Langset og Kleverud.

Miljøprofilen er for dårlig. Regjeringen vil bruke mer på vei enn på jernbane og viser dermed at de ikke tar klimautfordringene på alvor.

Kommentarer og intervju:

Eivind Brenna, mobil 95 22 56 96

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**