25 innvalgte representanter klare til Venstrepolitikk

Årets valg ga Venstre til sammen 25 plasser i fylkesting og kommunestyrer i Vestfold. Dette er 6 plasser mer enn ved valget i 2007. I Vestfold stilte vi liste i alle fylkets kommuner. Svelvik var en av to nye kommuner, og resultatet ble 6,2 % og 2 representanter, mens Venstre i Hof fikk 3,4 % og var bare 8 stemmer fra et mandat. I Larvik blir Hallstein Bast varaordfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Valg 2011

I tillegg til de direkte valgte reprsenatntene vet vi at forhandlingene rundt i Vestfold også har gitt atskillige flere plasser til Venstre i hovedutvalg og komiteer. Vi må få komme tilbake med komplett oversikt når konstitueringen er gjennomført i alle kommunene.

En foreløpig status rundt i Vestfold (fra nord til sør) viser denne uttellingen:
(endringer i forhold til 2007)

Svelvik – 188 stemmer – 6,2 % – 2 mandater (+2)

– Christin Grilstad Prøis
– Trond Kjeldås

Sande — 269 stemmer — 6,5 % – 2 mandater (+1)
– Martin Kowalik Gran
– Per Martin Berg

Holmestrand — 157 stemmer — 3,1 % – 1 mandat (0)
– Thove Bringaker

Hof — 53 stemmer — 3,4 % – 0 mandat (0)

Re — 156 stemmer -3,6 % – 1 mandat (0)
– Ulf Lund Halvorsen

Horten — 653 stemmer — 5,0 % – 2 mandater (+1)
– Eddy Robertsen
– Nora Pernille Drilen Bruun-Lie

Andebu — 192 stemmer — 7,6 % – 2 mandater (-1)
– Helene Eriksen
– Gunnar Gallis

Tønsberg — 936 stemmer — 4,8 % – 2 mandater (0)
– Hilmar Flatabø
– Aina Dahl

Nøtterøy — 599 stemmer — 5,5 % – 2 mandater (0)
– Arne Magnus Berge
– Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Tjøme — 218 stemmer — 8,3 % – 2 mandater (+1)
– Monica Hofer Hagen
– Paal Tandberg

Stokke — 237 stemmer — 4,3 % – 1 mandat (0)
– Kåre Pettersen

Sandefjord -933 stemmer — 4,5 % – 2 mandater (+1)
– Tor Homleid
– Karin Virik

Lardal — 57 stemmer — 4,3 % – 1 mandat (0)
– Magdalena Fransson Lindtvedt

Larvik — 1.555 stemmer — 7,6 % – 3 mandater (+1)

– Hallstein Bast
– Jan Villum
– Tone M. Anderssen

Vestfold fylkesting — 4.577 stemmer — 4,4 % – 2 mandater (0)
– Kåre Pettersen
– Aina Dahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**