Ungdommelig politisk vekkelse i Råde

Det er med stor glede at vi i Råde Venstre registrerer at flere og flere ungdommer bestemmer seg for å engasjere seg i politikken. I Råde har et titalls ungdommer meldt seg inn i Unge Venstre, og at ungdommene markerer seg er det ingen tvil om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Elin Marie Johannessen - en av fem Venstre-representanter under 26 år i kommunale utvalg og råd i Råde.

Elin Marie Johannessen – en av fem Venstre-representanter under 26 år i kommunale utvalg og råd i Råde.

Rådesokningene vil merke dette først og fremst gjennom at det kommer frem flere "ungdomssaker" også på kommunestyrenivå. Ikke bare vil vi i Råde Venstre representere ungdommen, ungdommen vil også representere seg selv: hele fem av våre representanter/vararepresentanter i de ulike styrer og utvalg er under 26 år.

Med mange unge aktive har vi allerede diskutert mange saker som kanskje ikke ville vært så tydelig med dersom det kun var oss gamle som satte sammen valgprogrammet. Da jeg leste Saltnesjenta Christine Magelssen Bergbys "signert"-innlegg i torsdagens Fredriksstad Blad om busstilbudet i Råde kunne jeg ikke annet en smile da jeg tenke at "her har de unge i Råde Venstre allerede sagt hva vi skal jobbe for i denne saken!"

Busstilbudet i Råde er, som Bergby skriver, rett og slett elendig. Ikke bare er det vanskelig å komme seg til og fra byene, men enda verre er det å komme seg mellom kommunedelene Saltnes og Karlshus.

De unge i Råde Venstre har bestemt at vi skal jobbe med følgende i denne saken under inneværende kommunestyreperiode; 1) vi må få til en bussrute Moss/Karlshus/Saltnes/Fredrikstad med timesavganger fra hver endestasjon og med rutetider tilpasset blant annet skoletidene og togpendlerne. Med slike tilpassede timesavganger vil kundegrunnlaget styrkes betraktelig, samtidig som en sammenslåing av de tre rutene Karlshus-Moss, Karshus-Saltnes og Saltnes-Fredrikstad vil være mye bedre utnyttelse av bussmateriellet/sjåfør enn med tre adskilte ruter. 2) Vi må jobbe for å utvide gyldigheten for skolebusskortene fra 07-17 til 07-21 for både grunnskolelevene og videregåendeelevene, da vil man slippe å måtte dra hjem umiddelbart etter skoletid og i stedet ha muligheter til jobbe med skolearbeidet, være sammen med venner og delta i fritidsaktiviteter i andre kommunedeler (og kommuner) også utover kvelden.

Det er moro å være politiker når man vet at både unge og gamle holder en i ørene slik at man også husker på deres hjertesaker!

Christian Holstad Lilleng
Leder Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**