Råde Venstre med spørsmål til samferdselsministeren i Stortingets spørretime

Denne ukens statsbudsjett gav flere spørsmål enn svar i forhold til Østfoldbanens fremtid. – Det er veldig positivt at Råde stasjon er bevilget midler til oppussing, men samtidig er det en helt vill pengebruk om stasjonen flyttes om 3-4 år, sier Råde Venstre-leder Christian Holstad Lilleng som nå ber Venstres Borghild Tenden ta dette opp i stortingets spørretime.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Betegnende bilde på situasjonen rundt Råde stasjon; Helt innlemmet i statsbudsjettåken!

Betegnende bilde på situasjonen rundt Råde stasjon; Helt innlemmet i statsbudsjettåken!

– En eller annen gang må vi få endelig beskjed om hva regjeringen og samferdsesministeren har for planer med Østfoldbanen. Derfor har jeg nå bedt Venstres stortingsgruppe om å spørre Magnhild Meltveit Kleppa følgende spørsmål i neste “Stortingets spørretime”, forteller en lettere oppgitt Lilleng.

Spørsmål til Stortingets spørretime

7.oktober 2011 kunne følgende leses i lederen i Fredriksstad Blad
"Vi har sagt det før på denne plass — og gjentar det gjerne: I over tjue år har østfoldingene vært holdt med godt snakk om dobbeltspor og utbedringer av Østfoldbanen. Knapt noe har skjedd. Vår tålmodighet er slutt. Regjeringen snakker om storstilt stasning på miljø og kollektivtransport. Nok en gang blir dette tomt prat for vårt fylkes del. Hver time går stappfulle tog til og fra Oslo, stadig flere av oss tar toget, men nå er kapasiteten på Østfoldbanen stengt. Da er det leit at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa inne innfrir. Nå kunne man kommet i gang, men statsbudsjettet betyr trolig ett eller flere års utsettelser. Kommer ikke Østfoldbanen inn i statsbudsjettet neste år og med omfattende planer i Nasjonal Transportplan ved neste rullering, i 2013, blir hele prosjektet en parodi"

Østfoldbanen ble vedtatt bygget 4.juni 1874 og stod ferdig 2.januar 1879. Siden den gang har nesten ingenting skjedd med den sterkt trafikkerte strekningen. Forrige ukes Statsbudsjett bar bud om at ingenting vil skje de neste årene heller . Sjelden har vel Bjørnstjerne Bjørnsons ord "i politikken gjelder det én ting ad gangen" passet bedre enn når man forsøker å analysere hva regjerningen vil med Østfoldbanen generelt og Råde stasjon spesielt:

For hører man på tidligere NSB-direktør Osmund Ueland er dette statsbudsjettet mørke natten for Østfoldbanen, mens dersom man hører på fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) så er man i gang med dobbeltsporet i 2013.

Ueland uttaler i Fredriksstad Blad 7.oktober — som en kommentar til statsbudsjettet – at "staten aldri ville bevilget 65millioner til å ruste opp den falleferdige perrongen på Råde stasjon dersom planene om ny trasé gjennom Østfold hadde vært like rundt hjørnet." Haabeth derimot uttaler, samme dag og i samme avis, at han "har fått et klart signal, ja nærmest et løfte, om at dobbeltspor gjennom Moss kan komme på 2013 budsjettet."

Ueland fortsetter med å si at han kanskje burde være glad for at man bruker så mye penger på Råde stasjon, men mener at dette dessverre er det endelige bevise på at tanken om dobbeltspor på hele Østfoldbanen innen 2023 er lagt til side, mens Haabeth sier man får en meget skuffet fylkesordfører dersom dobbeltsporet ikke er på 2013-budsjettet.

Mine spørsmål til samferdselsministeren er som følger;
1) Dersom Ueland har rett; når vil regjerningen og samferdselsministeren være så ærlige å gi Østfoldingene den endelige beskjeden om at det ikke vil skje noe med Østfoldbanen i overskuelig fremtid?
2) Dersom Haabeth har rett; Råde-ordfører (frem til 20.oktober) Kjell Løkke mener at det er klart Råde stasjon må utbedres, men at han heller vil at stasjonen skulle fått dispensasjon noen år til — i påvente av dobbeltspor og ny stasjon på ny trasé. Mener samferdselsministeren det er forsvarlig pengebruk å bruke 65 millioner på å pusse opp en stasjon som skal nedlegges om 4-5 år?

Tilbake til forsiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**