Venstre vil gi penger til HTG

Venstre vil gi toppidrettstilskudd til Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) i sitt alternative statsbudsjett for 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Regjeringen gir ikke toppidrettstilskudd til Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) i sitt forslag til statsbudsjett for 2012. HTG er dermed det eneste av landets toppidrettsgymnas som ikke får dette tilskuddet.

-Jeg skjønner veldig godt at HTG ser på det som urettferdig at skolen ikke får toppidrettstilskudd, sier Venstres Svein Abrahamsen. Like tilfeller bør behandles likt og derfor er det uakseptabelt at HTG ikke får dette tilskuddet, sier han.

Svein Abrahamsen

Foto: Haugesund Venstre

Haugesund Venstre har nå tatt HTG sin sak opp med Venstres stortingsgruppe. Venstre kommer til å foreslå på Stortinget at HTG får toppidrettstilskudd i vårt alternative statsbudsjett for 2012, slik at skolen behandles likt med de andre toppidrettsgymnasene.

-Det er viktig for idretten på Haugalandet å ha et tilbud som HTG til idrettsutøverne våre, sier Abrahamsen. HTG bør få samme mulighet som andre toppidrettsgymnas til utvikle idretts- og skoletilbudet sitt videre gjennom dette tilskuddet.

Jeg håper nå at regjeringspartiene på Stortinget vil vurdere dette på nytt, slik at det blir flertall for å gi toppidrettstilskudd til HTG, avslutter Abrahamsen.

Kunnskapsdepartementet har satt av 26,4 millione kroner i særskilte tilskudd til toppidrettsgymnas i statsbudsjettet for 2012. Disse midlene skal fordeles på toppidrettsgymnas som er godkjent av Norges idrettsforbund. Tilskuddet skal medvirke til at skolene kan legge bedre til rette for at toppidrettsutøvere kan kombinere trening og utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**