Hva er statssekretærens syn på NKSH?

Lokallagsleder og formannskapsmedlem Rolf Austgard henvender seg til Roger Ingebrigtsen for å få en vurdering av hans syn på et eventuelt nasjonalt kompetansesenter for helikopter (NKSH).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Åpent brev til statssekretær Roger Ingebrigtsen om Nasjonalt Kompetansesenter for Helikopter
Av: Rolf Austgard
Leder Målselv Venstre
Broderstad, 9321 Moen

Regjeringen bestilte etter søknad fra den sivile flyindustrien, en studie om et Nasjonalt Kompetansesenter for Helikopter (NKSH) lagt til Sola med en satellitt på Bardufoss. Etableringen av et slikt senter er i hovedsak knyttet opp til Forsvarets anskaffelse av nye helikoptre. Beslutningen om et NKSH har dratt ut i tid og i mellomtiden har initiativtager og prosjektleder for studien etablert et selskap med tittel Nasjonalt Kompetansesenter For Helikoptertjenester AS på Sola.

Når den bestilte studie er lagt til grunn for konklusjonene i statsbudsjettet for 2012, er det ikke overraskende at slutningen blir; det er lite sannsynlig at industrien vil etablere ett kompetansesenter lokalisert på ett sted i Norge, men at aktuelle tjenester blir levert fra flere steder. Flyindustrien får det svaret de ønsker og som Forsvarsdepartementet la til grunn for studien. Det fremkommer også i forslaget til statsbudsjett at Regjeringen vil gjøre Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) om til et statsforetak under Forsvarsdepartementet. Et statsforetak som statssekretæren ønsker skal bli et av Europas beste kompetanseområder på helikopter- og flyvedlikehold.

Størst tilgjengelighet og den mest kosteffektive flytimeproduksjonen oppnås ved å legge et kompetansesenter for helikopter til Forsvarets hovedbase for helikopter, Bardufoss flystasjon. Den sivile flyindustrien vil etablere seg der oppgavene er. Det vil derfor være av allmenn interesse at statssekretær Roger Ingebrigtsen åpent forteller oss hvordan Forsvarets deltakelse i et Nasjonalt Kompetansesenter for Helikopter vil være. Vi ønsker videre hans vurderinger knyttet opp mot Bardufoss flystasjon som Forsvarets hovedbase for helikopter og et Nasjonalt Kompetansesenter for Helikopter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**