Lokalpolitisk nettverk 22. oktober

Vi har gleden av å invitere alle interesserte i Nordland Venstre om å reise til Tromsø eller Trondheim på Lokalpolitisk Nettverk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


22.oktober har vi gleden av å invitere alle interesserte i Nordland Venstre om å reise til Tromsø eller Trondheim på Lokalpolitisk Nettverk. Dette blir et dagsseminar mellom 11-17, men vi vet at det dessverre er vanskelig å reise til/fra på dagen fra de fleste plasser, men vi håper likevel mange benytter denne muligheten til å knytte nettverk og lære noe nytt.

Konferansekostnadene, diett, overnatting og reise dekkes av fylkeslaget, minus en egenandel på kr 500,-

Samlingen vil i hovedsak handle om det arbeidet folkevalgte skal inn i, f eks budsjettarbeid og hvordan få gjennomslag og oppmerksomhet om aktuelle saker for et lite parti i kommunestyret og fylkestinget. Samlingen er likevel åpen for alle medlemmer.

Info om LPN i Trondheim –
Info om LPN i Tromsø –

Påmelding til org.nestleder Terje Cruickshank innen torsdag 13.oktober kl 18:00.

LPN-intro
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**