Nyholmenerklæringen

Samarbeidsplattform for Høyre, Frp, Venstre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet for perioden 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bodø Venstre er fornøyd med samarbeidserklæringen og føler mange av våre miljøorienterte visjoner er godt ivaretatt i erklæringen, sammen med mye annen god politikk som ikke minst inkluderer en økonomisk realisme.

Bodø Venstre er også fornøyd med fordelingen av posisjoner og oppgaver og de rette premissene for å få en dreining i Bodø kommune til at vi blir en LITT BEDRE KOMMUNE Å BO I er lagt.

Innledende avklaringer — hva er det du leser?
1. Denne erklæringen er et styringsdokument hvor hensikten er å stake ut noen av de store linjene partiene er enig om for samarbeidet, og avklare vesentlige saker for Bodøsamfunnet. Den er på ingen måte uttømmende og er ikke ment som et felles politisk program, men en politisk plattform.
2. Erklæringen går i nødvendig detalj på noen områder og enkeltsaker, men dette betyr ikke at tema og saker som ikke er behandlet med slik detaljert tilnærming ikke har hatt fokus. De tema og enkeltsaker som er valgt er de som anses for å ha stor allmenn betydning og hvor det følger vesentlig offentlig forventninger om avklaringer for kursen videre.
3. Denne erklæringen setter ikke til side noen av partienes respektive programmer, men synliggjør en bred enighet på viktige tema hvor avklaring syntes nødvendig. Partienes programmer vil gjennom samarbeidet ligge i bakgrunn og være utgangspunkt for partienes forhandlinger gjennom hele perioden på alle saksområder. Dette styringsdokumentet fungerer som overordnet på de områder/saker det berører.

Nyholmenerklæringen

Last ned Nyholmenerklæringen i pdf.

Les mer om:
1. Bodø Kommunens økonomiske situasjon — utfordringer og muligheter
2. Ny flystripe og kampen om kampflyene
3. Kulturkvartalet — bærekraft i drift og innhold
4. Konkurranse/ tjenesteutsetting — gode tjenester først og fremst
5. Kommunens organisering og arbeidsgiverpolitikk
6. Levekår
7. Plan, næring og miljø

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**