Vel gjennomført Landskonferanse!

Da er årets Landskonferanse over med en rekordstor påmelding på 250 stykker og til og med folk på venteliste. Konferansen ble holdt på operahotellet i Oslo og var første møte etter valget hvor venstrefolk fra hele landet møttes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det var god stemning i lokalet under Trines tale, da vi kunne juble for 6,3% i lokalvalget. Nye ordførere og varaordførere og mange nye kommunerepresentanter kunne gratulere hverandre med plasser i kommunestyrer, utvalg og formannskap.
Det var prallellsesjoner med skolering som innbefattet skole, næringsliv og velferd, samt tips for posisjonering, informasjon og organisasjon.
Maten var kanskje ikke det store høydepunktet (!), men det reduserer ikke steminingen når 250 venstrefolk samles til sosialt lag.

Drammen stilte med Ståle, Yousuf, Kjell og Ulla.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**