Fylkesutvalgsplass til Venstre – Stiksrud ny gruppeleder

Runolv Stegane fra Sigdal fikk plass i fylkesutvalget i Buskerud etter et valgteknisk samarbeid med H, Krf, Frp og Sp. – Dette er en veldig god uttelling for Venstre i en situasjon der ingen hadde bruk for Venstres stemmer for å skape flertall, sier Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre gjorde et godt valg i Buskerud, fikk mer stemmer enn i 2007, og er klart større enn Krf og SV. Likevel har det vært klart siden valgresultatet forelå at Venstre ville tape vervene som fylkesvaraordfører (Stegane) og hovedutvalgsleder for kultur , idrett og folkehelse (Stiksrud)

Runolv Stegane

Foto: Torbjørn Tandberg

– Dårligere uttelling nå, skyldes selvfølgelig at vi ikke kom i den viktig vippeposisjonen mellom Ap og H, sier Runolv Stegane.

Venstre og Sp har inngått en valgteknisk, ikke politisk, avtale med H, Krf og Frp for å sikre at V og Sp ble representert i fylkesutvalget.

Runolv Stegane og Helge Stiksrud

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

– Vi havna i “dødens posisjon”, men har gjort det som er mulig for å få mest mulig uttelling på bakgrunn av den tilliten vi har fått av velgerne i Buskerud, sier Runolv Stegane som også kan meddele at Helge Stiksrud fra Ringerike blir ny gruppeleder for Venstre.

Venstre gikk sammen med Senterpartiet på en fellesliste ved valg av kontrollutvalg og hovedutvalgene.
Dette gav Venstre fast plass i Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse og i kontrollutvalget ved Helge Stiksrud og Ståle Sørensen fra Drammen.

Fylkesleder i Venstre Rebekka Borsch ble 1. varamedlem til Hovedutvalget for samferdsel. Venstre har felles varaliste med Sp, unntatt i kontrollutvalget der alle vararepresentanter er fra Venstre.
I hovedutvalgene for regional utvikling, kultur og utdanning fikk Venstre 2. vara ved hhv. Anne Kjersti Frøyen (Ål), Nina E. Johnsen (Lier) og Erik Hörluck Berg (Modum). Nina E. Johnsen fikk fast plass i felles klagenenemd for utdanning og klage etter forvaltningsloven.

– Jeg mener at vi har fått en demokratisk uttelling på linje med vårt valgresultat, og jeg har forhåpninger om å sikre flere verv når fylkestinget i desember skal fullføre valgprosessen, sier nyvalgt gruppeleder Helge Stiksrud.

Runolv Stegane fortsetter som styreleder i Buskerud Kollektivtraikk AS fram til ny generalforsamling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**