Store endringer i Risør Fotofestival

Etter et ekstraordinært årsmøte i Risør Fotofestival sist mandag meldes det at Camilla Bull er valgt til ny styreleder i Risør Fotofestival. Hun erstatter tidligere styreleder Per Lunden som nå trer ut av styret. Risør Fotofestival er et positivt tilskudd på kulturfronten i Risør, og vi håper at ny styreleder vil praktisere en litt større åpenhet overfor besluttende politikere, allmennheten og egne styremedlemmer enn avtroppende styreleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Risør Fotofestival ble iflg opplysninger fra Brønnøysundregisteret stiftet 20.1.2011 og registrert 10.3.2011.

Styrets ledelse gikk ved årsskiftet 2010 sterkt ut mot det politiske flertall i Risør, og like før valget i høst kom det frem at styremedlemmer i Risør Fotofestival ikke var informert om at styreleders rapport til Aust Agder Fylkeskommune var underkjent og medførte halvering av tilskudd for 2010 fra 100.000 kroner til 50.000 kroner.

Nå meldes det at 5 av 8 styremedlemmer har fratrådt, deriblant styreleder Per Lunden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**