Valgteknisk samarbeidsavtale mellom H, V og Frp i Nordre Aker

Bent Gether-Rønning (H) fortsetter som leder i bydelsutvalget i Nordre Aker, mens Erik Borge Skei (V) blir ny nestleder. Det er klart etter at Høyre, Venstre og Frp har inngått en valgteknisk samarbeidsavtale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har inngått en samarbeidsavtale om fordeling av verv i bydelsutvalget for perioden 2011-2015. Avtalen innebærer at Høyre beholder lederen og Venstre nestlederen i bydelsutvalget.

Avtalen er et produkt av valgresultatet. Selv om enigheten er av valgteknisk art og ikke formelt binder partiene til politisk samarbeid, er vi glade for at vi har fått til et bredt borgerlig samarbeid. Dette er et godt utgangspunkt for arbeidet i neste periode, sier Per H. Christiansen, leder i Nordre Aker Høyre. -Vi er også glade for at Bent Gether-Rønning fortsetter som BU leder, legger han til.

Avtalen omfatter også fordelingen av ledere i komiteene til bydelsutvalget. Det er dermed klart at Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet får lederne i henholdsvis Miljø-, plan og samferdselskomiteen, Helse- og sosialkomiteen og Kultur- og oppvekstkomiteen. Nestlederne i komiteene går til henholdsvis Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Venstre. Avtalen sikrer samtidig alle partier i bydelsutvalget representasjon i alle komiteer.

Vi er svært tilfredse over å få til en avtale som gir Venstre, og de andre partiene, gode arbeidsvilkår. Vi skal ta vår del av jobben og vel så det, men inviterer også de sosialistiske partiene med, blant annet ved å gi viktige verv til Ap. Målet er en bred tverrpolitisk dugnad som sikrer resultat for Nordre Aker, sier Erik Borge Skei, gruppeleder i Venstre og påtroppende nestleder i BU.

Kontaktinformasjon:
Per H. Christiansen (H) — Tlf: 908 52 206
Erik Borge Skei (V) – Tlf: 94 27 91 07
Hans A. Kielland Aanesen (Frp) — Tlf: 402 91 180

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**