Venstres valgte personer

Etter flere omganger med forhandlinger mellom Ventre, Høyre, FrP, KrF og Pensjonistpartiet ble det vedtatt diverse valg til Formannskap og diverse utvalg.
Neste kommunestyre skal vedta resten av representantene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Følgende personer skal representere Venstre de neste fire årene i Bærum, samt varaene.
Venstre inngår også i Fellesliste mellom KrF og Pensjonistpartiet, heretter heter Felleslisten:

Kommunestyremedlemmer:

1. Ole Andreas Lilloe-Olsen
2. Hilde Arneberg
3. Edvard O.B. Værland
4. Odd Roar Kristensen
5. Wolfgang Plagge

1. vara: Siri Engesæth
2. vara: Bente Knagenhjelm
3. vara: Inger Catrine Bangum
4. vara: Hulda Tronstad Nydal
5. vara: Bernt Stilluf Karlsen
6. vara: Martin Schilde
7. vara: Ole Jacob Sending
8. vara: Turid Bergene Dahlman

Formannskap:
Medlem: Ole Andreas Lilloe-Olsen

2. vara: Hilde Arneberg – Fellesliste V/KrF/Pp
3. vara: Edvard O.B. Værland – Fellesliste V/KrF/Pp
4. vara: Odd Roar Kristensen – Fellesliste V/KrF/Pp

Sektorutvalg barn og unge ( BAUN )
Medlem: Hilde Arneberg
Medlem: Odd Roar Kristensen

1. vara: Astrid Ramnefjell
3. vara: Catrine Bangum
4. vara: Edvard O.B. Værland

Sektorutvalg bistand og omsorg ( BIOM )
Medlem: Ingen fra Venstre

1. vara: Hilde Arneberg – Fellesliste V/KrF/Pp
2. vara: Catrine Bangum – Fellesliste V/KrF/Pp

Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke ( FRIKK )
Medlem: Wolfgang Plagge
Medlem: Bente Knagenhjelm

2. vara: Edvard O.B. Værland – Fellesliste V/KrF/Pp
3. vara: Astrid Ramnefjell – Fellesliste V/KrF/Pp
4. vara_ Torgrim Huglen – Fellesliste V/KrF/Pp

Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk ( MIKK )
Medlem og nestleder: Siri Engesæth
Medlem: Edvard O.B. Værland

1. vara: Bente Knagenhjelm – Fellesliste V/KrF/Pp
2. vara: Eirik Bøe – Fellesliste V/KrF/Pp
3. vara: Anneke Frøysa – Fellesliste V/KrF/Pp

Sektorutvalg eiendom og administrasjon
Medlem: Jon Grasbekk – Fellesliste V/KrF/Pp

1. vara: Siri Engesæth – Fellesliste V/KrF/Pp
2. vara: Gudbrand Teigen – Fellesliste V/KrF/Pp
3. vara: Jens-Kristian Borgan – Fellesliste V/KrF/Pp

Planutvalget
Medlem og nestleder: Ole Andreas Lille-Olsen

1. vara: Hilde Arneberg – Fellesliste V/KrF/Pp
3. vara: Eirik Bøe – Fellesliste V/KrF/Pp

Utvalg for samarbeid
Medlem: Hilde Arneberg

1. vara: Jens-Kristian Borgan – Fellesliste V/KrF/Pp
2. vara: Catrine Bangum – Fellesliste V/KrF/Pp

Klagenevnden
Medlem: Turid B. Dahlman

3. vara: Paul Henning Fjeldheim – Fellesliste V/KrF/Pp

Kontrollutvalget
Medlem og nestleder: Hulda Tronstad Nydal

1. vara: Svein Falch
2. vara: Stein Refsland

KS — fylkeskretsen
Medlem: Hilde Arneberg

1. vara: Ole Andreas Lilloe-Olsen – Fellesliste V/KrF/Pp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**