Første fylkesting for Venstres nye gruppe

Torsdag er det klart for konstituerende fylkesting. Da skal det velges ny politisk ledelse i Akershus. Den nye fylkestingsgruppen ser fram til å ta fatt på oppgaven med å representere Venstre de neste fire åra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstres nye fylkestingsgruppe: Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz.

Venstres nye fylkestingsgruppe: Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

På torsdag er det klart for konstituerende møte i fylkestinget i Akershus. Da velges den politiske ledelsen i Akershus, i tillegg til medlemmer av hovedutvalgene. Det har vært forhandlingsmøter om fordelig av verv mellom de borgerlige partiene de siste ukene. I Akershus sitter Venstre, Krf, H og Frp i posisjon i perioden 2011-2015.

Fylkestingsgruppen består av:

Inge Solli

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Inge Solli
Inge Solli (f. 1959) bor i Nittedal. Har bakgrunn som IT-leder i Storebrand og IBM, men har vært fylkesvaraordfører i perioden 2007-2011. Han er utdannet innen markedsføring og økonomi. Inge er opptatt av å få på plass et bedre kollektivtilbud, en framtidsrettet miljøpolitikk og kunnskap i skolen. Han er kulturinteressert, og deltar selv i kor og revy. Inge blogger på: ingesolli.wordpress.com. Følg @ingesolli på Twitter. Inge har vært fylkestingsrepresentant siden 2007.


Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Solveig Schytz
Solveig Schytz (f. 1976) bor på Ås. Hun er utdannet konservator, har arbeidet innen museum, kulturminnevern og som rådgiver i privat sektor innen bygningsvern. Solveig er styreleder i Norges Speiderforbund. Hun er særlig opptatt av miljøvern, av frivillighetens rolle i samfunnet og barn og unges oppvekstvilkår. Solveig er ny som medlem av fylkestinget, gruppeleder for Akershus Venstres fylkestingsgruppe, og hun er leder av hovedutvalg for næring og miljø. Følg @sschytz på Twitter.


Siri Engesæth

Foto: Gisle Bjørneby 2011

Siri Engesæth
Siri Engesæth (f. 1969) bor i Bærum. Hun har vært daglig leder i Bellona og den europeiske paraplyorganisasjonen for marine og maritime organisasjoner (Seas At Risk). Hun er antropolog med påbygging innen ledelse fra NTNU, og jobber nå med å realisere store miljøteknologiprosjekter. Liberal ideologi som rettesnor for politiske avgjørelser er hennes fokus. Siri er ny som medlem av fylkestinget.

Her er sakslisten til fylkestingsmøtet torsdag 20.10.2011:
Fylkestingsvalget 2011 – valgoppgjør – mandatfordeling og kandidatkåring (sakspapirer)
Valg av fylkesordfører og fylkesvaraordfører 2011-15
Valg av fylkesutvalg
Valg av kontrollutvalg for fylkestingsperioden 2011-2015
Opprettelse av valgkomitè i forbindelse med valg av styrer, råd og utvalg

Fylkestinget skal godkjenne valgresultatet i Akershus:

Valgresultat Akershus 2011 fylkestingsvalget

Les mer:
Om valgresultatet i Akershus
Se hvem som er folkevalgt for Venstre i din kommune
Venstre fortsatt i posisjon i Akershus

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**