Oddbjørn Hagen i kontrollutvalget, Astrid Frigstad Tjomsås i levekårsutvalget

Kommunestyret har konstituert seg. Venstres kommunestyremedlem Oddbjørn Hagen møter i

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


kommunestyret og er blitt leder i kontrolluytvalget, mens Astrid Tjomsås Frigstad tar plass i levekårsutvalget.

Varamedlemmer er Kirsten Johansen Horrigmo, Thorkild Odd Haus, Kjell Guttorm Hansen og Atle Eidet Jensen.’

Har du saker du vil Venstre skal ta opp?

Ta gjerne kontakt med Oddbjørn Hagen 93 40 54 31, eller en av varamedlemmene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**