Papirløses rettigheter

Drammen kommune (les Høyre) ønsker ikke å sende en appell til regjeringen om å la papirløse innvandrere få lov til å jobbe, fram til de sendes ut av landet. Argumentet var at dette var nasjonal politikk, og det hørte ikke hjemme i kommunale demokratiske organer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hvorfor mener Venstre dette er lokal politikk?

Regjeringens tiltak for å sende papirløse raskere ut av landet, er å frata dem rettigheten til å jobbe. Vil dette gjøre at de drar? Selvsagt ikke. Resultatet er at de blir arbeidsløse, et særs lokalt problem.

I kommunen må det opprettes mottaksplasser. Kommunen må gi sosial og nødhjelp. Kommunen taper skatteinntekter. Kommunen vil oppleve mer kriminalitet og svart økonomi. Ingenting påvirker staten. Dette er kommunale konsekvenser.

Ulla Nordgarden

Foto: Torbjørn Tandberg

Venstre er i mot regjeringens politikk ut fra flere forhold. 1. Å inndra skattekort er et nasjonalt tiltak som rammer lokalt. Dette er udemokratisk. 2. Å hindre denne gruppen i å jobbe skaper klienter av det som tidligere var økonomisk selvstendige familier. Dette koster kommunen dyrt. 3. Det bryter mot menneskerettighetene, da det er en menneskerett å få jobbe. Dette er usosial og inhuman politikk, som ikke treffer der det skal.

Regjeringen argumenterer med at denne gruppen undergraver asylinstituttet. For Ap er systemet viktigere enn enkeltmennesker. Det er i tillegg et ugyldig argument, da mange av disse menneskene er såkalte ureturnerbare.

For oss i Venstre er det viktig at alle mennesker skal få utløse sitt fulle potensial. Det betyr at de må få jobb, tjene penger og betale skatt fram til Stoltenberg kaster dem ut.

Ulla Nordgarden
Bystyrerepresentant Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**