Utdanning og Kultur og helse

Roar Sollied fortsetter i Utdanningskomitéen mens Elin Sandvik debuterer som medlem av Kultur og helse etter dagens konstituering. -Det ble uhyre trangt om plassene for opposisjonen, sier Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Etter at posisjonen utvidet fra 4 til 5 komitéer, ble det betydelig mer kamp om plassene for de seks opposisjonspartiene, som alle vil ha en plass i Samferdselskomiteen og Utdanningskomiteen. -Fire komitéer, ville ha gitt fire opposisjonsplasser i hver av komitéene, men nå ble det tre, og faktisk bare to i Plan og næring, sier Sollied.

Posisjonen var heller ikke villig til å gi bort mer enn en komiteleder, selv om blokkene i Fylkestinget er 60/40. -Det burde tilsi tre komitèledere til posisjonen og to til opposisjonen. Slik er det i Nordland, og på Stortinget har faktisk opposisjonen halvparten av komitelederne, sier Sollied, som synes posisjonen skusler bort en sjanse til å rette opp skjevheter i regional parlamentarisme.

Kjønnsbalansekravet gjorde til slutt kabalen ekstra vanskelig for opposisjonen. Da røk enda flere av førsteønskene.

Fra opposisjonen ble Ole M Johansen (FrP) leder i Samferdselskomiteen og Ellen Øseth (SV) nestleder i Utdanningskomiteen. -Komiteplasseringen av vervene var diktert av posisjonen, som leverte sin innstilling tirsdag kveld, slik at opposisjonen måtte forholde seg til den, melder Sollied.

Jan Fjellstad 2

Jan Fjellstad, varaordfører i Harstad, ble medlem av Kontrollutvalget, som opposisjonen forhandlet seg til flertall i. Elin Sandvik fikk fast plass i Distriktsprogramrådet. Vidkunn Haugli rykket opp til fast medlem for Troms i kraftfylkesamarbeidet. Ellers har Venstre noen varaplasser til råd og utvalg.

Elin Sandvik

Foto: Marius A. Hansen

Elin Sandvik fikk et par heftige dager ettersom hun i dag rykket opp til fast medlem av Kommunestyret i Tromsø etter at Jonas Stein Eilertsen ble byråd. Dermed debuterte hun som folkevalgt i to fora på to dager.

Roar Sollied starter sin fjerde periode på Fylkestinget. Han debuterte som leder av Kulturutvalget i 1999 -2003. Han er også 1. vara til kommunestyret i Målselv, der han tidligere har fire perioder som fast medlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**