Varsler tøffe økonomiske tider

Mens Norge aldri har hatt mer penger, blir det tøft i kommunene i årene som kommer. Det viser framleggelsen av Stavangerbudsjettet. Den økonomiske situasjonen er anstrengt, sa rådmannen rett ut på sin presentasjon fredag morgen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

rådmannen rådmann stavanger inger østensjø

Foto: Stavanger Venstre

Stavanger kommunes driftsbudsjett er på hele 8,5 mrd kroner. Kommunenes skatteinntekter utgjør 53 prosent av inntektene. -Vi blir mer og mer avhengig av statlige rammer og mindre av egne inntekter, sa rådmannen. -Dette er en villet politikk, sa rådmann Inger Østensjø og viste til at 60 øre av hver skattekrone i Stavanger blir omfordelt til andre i landet.

Rådmannens budsjettforutsetninger er
•Befolkningsvekst 1,3 % per år i perioden
•Lønnsvekst — kompensert — 4%
•Prisvekst — ikke kompensert — 20 mill. — 2%
•Renteforutsetninger
•En gjennomsnittsrente på 3,6 %

Stavanger har som mål å ha minimum 50 prosent egenfinansiering av investeringer, maksimalt 60 prosent gjeldsgrad og et minimum driftsresultat på 3 prosent. Budsjettforslaget viser at det er vankelig å holde seg innenfor disse grensene.
-Driftsesultatet i årene som kommer kan nærme seg ned mot 1 prosent, dette er alt for lavt, hvis den økonomiske styringen skal være bærekraftig, sa rådmannen under presentasjonen.
Rådmannen øker ikke eiendomskatten fram til 2015 men ga uttrykk for at dette må vurderes i årene framover. En økning av satsen fra 2 til 3 promille, tilsvarende 50 prosent økning vil gi merintekter i størrelsesordning 65 millioner kroner.

-Dersom alle vedtatte planer for investeringer gjennomføres vil det gi en gjeldsgrad på 80 prosent. Det vil være alvorlig og ikke ansvarlig, sa rådmannen. Det foreslås derfor å utsette en del preosjekter.

Se rådmannens presentasjon her >>

Oversikt over forslag til investeringer
Investeringer skoleprosjekt

■Rehabilitering/utbygging samlet kr 595 mill. i perioden, i 2012 kr 103 mill.
■Prosjekter som blir ferdig i perioden:
■Kannik, Kulturskolen, Hinna, Kristianlyst, Austbø, Buøy, Gautesete, Smiodden, Madlavoll, Lenden, Nylund og Hundvåg
■I tillegg starter utbygging/rehabiliteringen:
■Kvalaberg, Vaulen, Sunde, Eiganes og Åmøy
■Utsatte prosjekt
■Åmøy skole, Gautesete skole, Kristianlyst skole, Kvalaberg skole, Buøy skole, Lenden skole, Austbø skole, Hundvåg skole, Eiganes skole, Kannik skole, Sunde skole, Vaulen skole

Investeringer barnehage
■Utbygging/ rehabilitering samlet kr 239 mill. i perioden, i 2012 kr 59 mill.
■Prosjekter som blir ferdig i perioden:
Tasta barnehage, Barnehage for multihandikappede, Skeiehagen, Vålandshaugen og Emmaus
■I tillegg starter utbygging/rehabilitering:
Stokka, Husabøryggen, Roaldsøy, Nore Sunde og Ytre Tasta
■Utsatte prosjekt
Emmaus barnehage, Tasta barnehage, Stokka barnehage, Husabøryggen barnehage

Investeringer bofellesskap og sykehjem
■Utbygging/ rehabilitering samlet kr 402 mill. i perioden, i 2012 kr 134 mill.
■Prosjekter som blir ferdig i perioden
■Bergåstjern sykehjem, Husabøryggen bofellesskap, Søra Bråde bofellskap, Ramsvigtunet sykehjem —ventilasjonsanlegg, Tastarustå bofellesskap, Lassahagen bofellesskap, Krosshaug 8 omsorgsboliger, omsorgsboliger Haugåsveien 26/28 og nytt krisesenter
■I tillegg starter utbygging av nytt sykehjem i Lervig.
■Utsatte prosjekt
■Lervig sykehjem og omsorgsboliger Haugåsveien 26/28

Investeringer park og idrettsanlegg
■Samlede investeringer på kr 565 mill. i perioden, i 2012 kr 100 mill.
■Prosjekter som blir ferdige i planperioden:
■Driftsbygning botanisk hage, svømmehall Hundvåg, svømmehall Kvernevik, Tastahallen rehabilitering, utvendig tak Hetlandshallen, løkker, baner, skatebaner, nærmiljøanlegg og prosjekt friområde
■Utsatte prosjekt
■Svømmehall Hundvåg og Kvernevik, utvendig tak Hetlandshallen, rehabilitering Stavanger idrettshall, folkebad, rehabilitering Stavanger turnhall

Investering utbyggingsområder
■Samlet i perioden kr 359 mill., i 2012 kr 71,5 mill.
■Kjøp av arealer i hovedutbyggingsområder
■Byggemodning hovedutbyggingsområder
■Kjøp og utvikling andre eiendommer

Investering Forumområdet og Bjergsted
■Investeringer i Forumområdet er samlet kr 354 mill. i perioden
■Stavanger Forum — ny ishall (ferdig 2011/2012)
■Stavanger forum — ny utstillingshall (ferdig 2014)
■Stavanger forum — ny energisentral (ferdig 2011/2012)
■Stavanger forum — områdeutvikling (ferdig 2013/2014)

■Investeringer i Bjergsted er samlet kr 139 mill. i perioden
■Infrastruktur og vei — Bjergsted (ferdig 2012)
■Delvis rehabilitering av Kuppelhallen (ferdig 2014)
■Park/Amfi (ferdig 2013)
■1. etappe Bjergstedparken (ferdig 2013)

Investeringer andre bygg
■Tou Scene (redusert 1.byggetrinn) — bevilget samlet kr 48,5 i perioden kr 33 mill. (ferdig 2015)
■Ombygging av kinosenter — kr 55,7 mill. (ferdig 2013)
■Diverse investeringer Sølvberget — kr 7,6 mill. (ferdig 2013)
■Sjøfartsmuseet — kr 5,5 mill. (ferdig 2014)
■Holmeegenes — kr 12 mill. (ferdig 2016/2017)
■Utsatte prosjekt
■Nytt tak sjøfartsmuseet ( ferdig 2014)
■Rehabilitering hermetikkfagskolen/laboratoriet (ferdig 2016/2017)
■Rehabilitering Rådhuset (ferdig 2017)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**